Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS) respektive s pervazivními vývojovými poruchami (PVP) v Olomouckém kraji, zejména na Šumpersku. Sdružení hodlá všemi prostředky podporovat komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám především v těchto oblastech:
 • Podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS.
 • Podpora sociálních programů pro osoby s PAS.
 • Zajišťování informovanosti odborné veřejnosti.
 • Aktivity směřující k podpoře cílové skupiny.
Poskytované služby
 • Spolupráce s organizací Dětský klíč, která zajišťuje mimo jiné asistenční a odlehčovací služby pro osoby s PAS.
 • Spolupráce se ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká, třídy pro děti s PAS na odloučeném pracovišti Třebízského 1.
 • Pomoc při základní orientaci v systému státní sociální podpory a dávek pro osoby zdravotně postižené, podpora při posuzování zdravotního stavu dítěte (sdružení se v nepříznivé situaci za rodiče postaví).
 • Spolupodílení se na financování letních pobytů pro děti a mládež s PAS a na financování víkendových pobytů.

Kontakty

Třebízského 1 /
Šumperk, 78701

tel: 420777020434

cermakovaLenka@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Armáda spásy - Azylové domy

Azylový dům poskytuje lidem bez přístřeší možnost ubytování ve 2–3 lůžkových pokojích a pomoc při řešení jejich nepříznivé situace a pomáhá jim začlenit se zpět do společnosti.


Azylový dům nabízí možnost ubytování, které zpravidla nepřesahuje dobu jednoho roku, celodenní stravu, ošacení a pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů, možnost osobní hygieny. 

Kapacita

31 míst, z toho: 23 míst pro muže, 5 míst pro ženy a 3 „klouzavá“ místa - při naplnění garantované kapacity žen nebo mužů možnost využití pokoje dle momentální potřebnosti zájemců (ženy nebo muži) nebo v případě kapacitních prostor umožňujeme ubytování i manželského páru v jednom pokoji

 Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitý provoz

pracovní doba sociálního pracovníka
po - pá: 8:30 - 11:00     13:15 - 14:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a jsou ochotni aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Možnost praní, sušení a žehlení prádla.
 • Základní sociální poradenství, osobní rozhovory.
 • Pracovně – aktivizační program.
 • Možnost výkonu alternativních trestů.
 • Možnost zařazení do veřejně prospěšných prací.
 • Nabídka křesťanských programů.
Další služby

Kontakty

Vikýřovická 1495 /
Šumperk, 78701

tel: 420773770294

tomas.prochazka@armadaspasy.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Domovy se zvláštním režimem, Domov Přístav Šumperk

Domov Přístav Šumperk poskytuje sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem pro osoby bez domova starší 26 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Současně zdravotní a sociální stav těchto osob vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče. Domov Přístav Šumperk poskytuje uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, podmínky pro důstojný a kvalitní život.


Kapacita

34 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitý provoz 

Bezbariérovost

ANO 

Služba je určena

osobám bez domova starším 26 let, mobilní i imobilní, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, se zhoršenou soběstačností nebo zhoršeným zdravotním stavem z důvodu chronického duševního onemocnění,

závislosti na návykových látkách,
alkoholové, drogové či jiného typu demence,
a současně potřebují podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče

Základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Podpora nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarání osobních záležitostí.

Další služby

Kontakty

Vikýřovická / 3313
Šumperk, 78701

tel: 420773770493

tomas.orehek@armadaspasy.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Nízkoprahová denní centra

Poslání služby je umožnit lidem bez přístřeší trávit čas v bezpečném prostředí s možností uspokojení základních životních potřeb. Prostřednictvím základního sociálního poradenství motivovat a podporovat uživatele k využití návazných služeb.

Kapacita

ambulantní forma:

20 osob

 

terénní forma:

2 (uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní forma:

po - ne: 9:00 - 16:00 

 

terénní forma:

po, čt: 7:00 - 12:00, terénní práce
út, st, pá: individuální schůzky

Bezbariérovost

ANO - s dopomocí zaměstnance nízkoprahového denního centra

Služba je určena

pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační

Služba nabízí

 • Poskytnutí bezpečného prostoru.
 • Poskytnutí polévky.
 • Prostor k osobní hygieně.
 • Podporu v duchovní oblasti.
 • Základní sociální poradenství.
Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Jesenická 475 / 2
Šumperk, 78701

tel: 420773770410

tomas_prochazka@armadaspasy.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Noclehárny

Poslání služby je předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova poskytnutím bezpečného přespání, zajištěním podmínek pro hygienu a výdejem jednoduché stravy (polévka s chlebem). Motivovat uživatele k využívání návazných služeb.


Kapacita

20 míst pro muže, 6 míst pro ženy

Cena

jeden nocleh: 50 Kč (včetně polévky s chlebem)

Provozní doba

příchod
odchod následující den

mezi 18:30 - 20:00
do 7:45 

Pracovní doba sociálního pracovníka (možnost setkání i mimo provozní dobu Noclehárny):
po - pá: 7:00 - 9:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační.

Základní činnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí přenocování.
 • Polévka s chlebem a čaj zdarma.
 • Možnost praní prádla, sušení prádla, využití skladu ošacení a další podle stanoveného ceníku.
 • Pro zájemce bezplatné sociální poradenství, osobní rozhovory se sociálními pracovníky.
 • Možnost výkonu alternativních trestů.
 • Možnost zaměstnání na pracovní místa Veřejně prospěšných prací.
 • V případě zájmu podpora ze strany duchovních pracovníků Armády spásy.
Další služby

Kontakty

Vikýřovická 1495 /
Šumperk, 78701

tel: 420773770294

tomas.prochazka@armadaspasy.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Čtyřlístek

Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Poslání Klubu Čtyřlístek
 • Hájit zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů.
 • Napomáhat integraci dětí se zdravotním postižením.
 • Podporovat nezávislý způsob života rodinám s postiženým dítětem.
 • Šířit informace do rodin se zdravotně postiženým dítětem od narození.
 • Ovlivňovat porozumění a vzájemné vztahy veřejnosti a rodin s dítětem se zdravotním postižením.

Služba je určena rodinám se zdravotně postiženými dětmi, jejich zdravými sourozenci nebo kamarády 

zimní víkendové pobyty 
jednodenní akce
týdenní prázdninový ozdravný pobyt v přírodě

Kontakty

Chromeč 62 /
Zábřeh, 78901

tel: 420732969286

4listek.kristina@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Bezpečný Šumperk z.s.

Poskytované služby

 • kulturně-vzdělávací akce
 • vzdělávací aktivity pro veřejné složky a instituce
 • vzdělávací aktivity pro odbornou i občanskou veřejnost
 • charitativní činnost
 • udělovat ocenění za mimořádné služby nebo činy
 • pomoc při získávání prostředků (grantů) do oblasti s bezpečnostní tématikou

Kontakty

nám. Míru 211 / 4
Šumperk, 78701

tel:

info@bezpecnysumperk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - Raná péče, Raná péče Morava a Slezsko

Posláním služby je podpora rodiny s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

Služba je poskytována bezplatně terénní formou konzultací v rodinách na území celé Moravy a Slezska. Obsahem konzultací je informování o problematice sluchového postižení, poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, podpora psychomotorického vývoje dítěte s důrazem na podporu rozvoje komunikace, stimulace a přímá práce s dítětem, sociální poradenství a další.

Kapacita

10 klientů (rodin) - maximální okamžitá kapacita služby
140 rodin

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní formy

út:

9:00 - 15:00

nebo dle domluvy s poradcem rané péče (osobně, telefonicky, emailem)

terénní formy

po - pá:

7:00 - 19:00 

Bezbariérovost

 Ne

Služba je určena

pro rodiny, ve kterých vyrůstá dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození či vyslovení podezření až do 7 let

pro rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením

Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakty

Pekařská 491 / 9
Olomouc, 77900

tel: 420739642677

ranapecemorava@tamtam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Centrum pro rodinu Šumperk, z.s.

Cílem organizace je podpora rodinného soužití – rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, komunikace, dále pak posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení kvality života.
Prioritou je pozornost věnovat i všem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích – osamělým, rozvedeným, handicapovaným. Důležité je rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat volnočasové, výchovné, vzdělávací a poradenské aktivity pro všechny cílové skupiny.
 • Vzdělávací programy (jazykové kurzy, manželské kurzy, rodičovské kurzy, kurzy pro snoubence).
 • Různorodé odborné přednášky a semináře.
 • Programy pro děti (tvořivé dílny, prázdninové programy, volnočasové aktivity).
 • Programy pro rodiče s dětmi (pravidelná setkávání pro rodiče na RD a předškolní děti Sedmikrásek, společné programy - např. maškarní bál, společná posezení se zábavným programem, tvořivé dílny, Mikuláš pro nejmenší).
 • Pastorační a prožitkové programy (celodenní semináře pro ženy, programy pro matku s dcerou, duchovní obnovy).
 • Programy pro seniory a osoby v obtížných životních situacích (přednášky, společné výlety, společné činnosti).
 • Programy pro školy.
 • Poradenské služby (hlavně jejich zprostředkování).
 • Prostor i programy pro vzájemné setkávání.
 • Podpora čtenářské gramotnosti.

Kontakty

M.R. Štefánika 26 / 4
Šumperk, 78701

tel: 420731402395

cprsumperk@ado.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Senioři
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. - Centra denních služeb, Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka

Posláním služby je připravovat osoby s mentálním postižením na život ve společnosti s co nejmenší mírou podpory.

Cílem služby je rozvíjet nové a udržovat osvojené rozumové schopnosti, motorické, komunikační a sociální dovednosti osob s mentálním postižením.


Adresa  Šumavská 1914/11, Šumperk
Králec 3,  Dolní Studénky

Kapacita

40 klientů, z toho 5 pro specializované oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobapo - pá: 7:00 - 16:00 

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním postižením, osobám s kombinovaným postižením (primárně mentální postižení v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, PAS, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakost)
osobám ve věku 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Základní činnosti
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420732876022

lenzdr@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky