Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. - Chráněné bydlení

Posláním Chráněného bydlení Vincentinum je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci.


Kapacita6 lůžek
Cena dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdrav. postižení ve stupni I (lehká závislost) a ve stupni II (středně těžká závislost), jedná se o osoby, ve věku od 18 do 64 let, s mentálním postižením mimo osob imobilních, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Základní činnosti:
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Revoluční 1375 / 55
Šumperk, 78701

tel: 420724208454

fialovydomov@vincentinum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Vincentinum - poskytovatel sociáních služeb Šternberk, p.o. - Denní stacionář Vincentinum Vikýřovice

K 31. 12. 2017 byla služba Denního stacionáře Vincentinum Vikýřovice ukončena.
www.vincentinum.cz

Kontakty

Sadová / 7
Šternberk, 78501

tel: 420585011071

info@vincentinum.cz

zobrazit mapu

Vincentinum - poskytovatel sociáních služeb Šternberk, p.o. - Týdenní stacionář Vincentinum Vikýřovice

K 31. 12. 2018 byla služba týdenního stacionáře Vincentinum Vikýřovice ukončena.

www.vincentinum.cz

Kontakty

Sadová / 7
Šternberk, 78501

tel: 420585011071

info@vincentinum.cz

zobrazit mapu

z.s. InternetPoradna.cz - Telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Olomouc poskytuje anonymní telefonickou a internetovou pomoc lidem, kteří se nacházejí v krizové či obtížné životní situaci.

InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již od roku 2001 pomáhá lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům. Naše poslání naplňujeme prostřednictvím sociálních služeb, které jsou poskytovány bezplatně.


Kapacita

1 hovor v 1 okamžik

Cena

zdarma

Provozní doba

telefonická krizová pomoc

po - pá

18:00 - 06:00

Víkendy a svátky nepřetržitě.

Služba je určena

osobám,  které se cítí v krizi či obtížné životní situaci, cítí se ohroženi, potřebují radu, podporu a pomoc.


Základní činnosti:
  • telefonická krizová pomoc
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakty

Wurmova 577 / 7
Olomouc, 77900

tel: 420585414600

olomouc@internetporadna.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku
Tisk stránky