Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

Ústav ekologického vzdělávání, z.ú.

ÚEV Mladoňov funguje od roku 2015 a jeho cílem je efektivní a zábavné využití volného času dětí, mládeže i dospělých; rozvoj různých dovedností, prohloubení vztahu k přírodě, ale také sami k sobě a ke svému okolí.
 • Tábory - příměstské i pobytové. 
 • Výukové programy - pro děti z mateřských a základních škol. Všechna témata jsou spjata s enviromentální výchovou a doplněna pohybovými a kreativními prvky.  
 • Akce - jednorázové akce, výlety a školy v přírodě, tábory.
 • Ubytování -  pro školy, volnočasové skupiny, ale i pro veřejnost. Stravu zajišťujeme v plné výši (až 5 x denně) – dle individuální domluvy. K dispozici je kuchyňka, prostory umožňující pořádání firemních akcí, seminářů a soukromých oslav. Společenská místnost je vybavena dataprojektorem, TV, plátnem. Kapacita ubytovacích míst je 38. V podkroví budovy se nachází víceúčelová místnost. 
Cena viz ceník 

Okolí Mladoňova nabízí možnost řady krásných turistických i cyklistických tras, pro zájemce možnost rybaření. V rámci obce je možnost dalšího sportovního vyžití na hřišti, v tanečním sále kulturního domu či využití místní posilovny.

Kontakty

Mladoňov / 84
Nový Malín, 78803

tel: 420731779584

pulterova.lucie@gmail.com

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

VIDA, z.s., VIDA centrum Šumperk - Odborné sociální poradenství

VIDA je celorepubliková organizace, která podporuje rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.

VIDA je organizace, která smysluplně využívá osobní zkušenost s duševním onemocněním v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti.


Kapacita

okamžitá kapacita služby je 1 intervence

Cena 

zdarma

Provozní doba

út, st

10:00–14:00 (po objednání lze i jinak)

čt

10:00–12:00 (po objednání lze i jinak)

10:00–13:00 (po objednání lze i jinak)

Služba je určena

osobám s chronickým duševním onemocněním starším 15 let.

Základní činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Poradenství zejména v oblastech – možnosti zdravotní péče, oblast bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce.

Kontakty

M. R. Štefánika 318 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420775585155

sumperk@vidacentrum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Šumperk

Posláním domovů pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat přiměřenou individuální péči a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, případně kombinovaného postižení. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.


Kapacita12 míst 
Cena dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s vrozeným mentálním, příp. kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou péči a podporu jiné fyzické osoby, a to od 19 do 64 let věku.

Základní činnosti
 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti (logopedická terapie, bazální stimulace).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Chráněné bydlení.
  • CHB Šumperk.
  • CHB Šternberk.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
  • DOZP Šternberk.
  • DOZP Uničov.
  • DOZP Vikýřovice.
 • Domovy se zvláštním režimem. 
  • DZR Lužice.
  • DZR Šternberk.

Kontakty

Masarykovo nám. 1281 / 10
Šumperk, 78701

tel: 420581580033

reditel@vincentinum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Vikýřovice

Posláním domovů pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat přiměřenou individuální péči a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, případně kombinovaného postižení. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.
Kapacita12 míst 
Cena dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s vrozeným mentálním, příp. kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou péči a podporu jiné fyzické osoby, a to od 19 let věku.

Základní činnosti
 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti (logopedická terapie, bazální stimulace).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Chráněné bydlení. 
  • CHB Šumperk.
  • CHB Šternberk.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
  • DOZP Šternberk.
  • DOZP Uničov.
  • DOZP Šumperk.
 • Domovy se zvláštním režimem. 
  • DZR Lužice.
  • DZR Šternberk.

Kontakty

Krenišovská / 224
Vikýřovice, 0

tel: 420771238765

reditel@vincentinum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. - Chráněné bydlení

Posláním Chráněného bydlení Vincentinum je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci.


Kapacita6 lůžek
Cena dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdrav. postižení ve stupni I (lehká závislost) a ve stupni II (středně těžká závislost), jedná se o osoby, ve věku od 18 do 64 let, s mentálním postižením mimo osob imobilních, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Základní činnosti
 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Chráněné bydlení. 
  • CHB Šternberk.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
  • DOZP Šternberk.
  • DOZP Šumperk.
  • DOZP Uničov.
  • DOZP Vikýřovice.
 • Domovy se zvláštním režimem.
  • DZR Lužice.
  • DZR Šternberk.

Kontakty

Revoluční 1375 / 55
Šumperk, 78701

tel: 420724208454

reditel@vincentinum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

z.s. InternetPoradna.cz - Telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Olomouc poskytuje anonymní telefonickou a internetovou pomoc lidem, kteří se nacházejí v krizové či obtížné životní situaci.

Cílem služby je poskytnout uživatelům v bezpečném prostředí anonymity vedení a podporu, které by vedly k pocitu úlevy a ke zvýšení jejich schopností zvládnout akutní stavy a zvažovat jejich řešení.

Kapacita

1 hovor v 1 okamžik

Cena

poradenství je poskytováno bezplatně.
Uživatel hradí pouze poplatek za hovor svému operátorovi dle jeho tarifu.

Provozní doba

telefonická krizová pomoc – 585 414 600

po–pá:

18:00–6:00

víkendy, svátky:

6:00–6:00

e-linka – www.elinka.iporadna.cz

út, čt, ne:

18:30–20:30

Služba je určena

česky a slovensky mluvícím osobám,  které se cítí v krizi či obtížné životní situaci, cítí se ohroženi, potřebují radu, podporu a pomoc.Základní činnosti:
 • Telefonická krizová pomoc.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakty

Wurmova 577 / 7
Olomouc, 77900

tel: 420585414600

dana.kroutilova@iporadna.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Zet-My, z. s. - Odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám s kombinovaným,  mentálním postižením a osobám s poruchou autistického spektra odpovídající potřeby vedoucí k zabezpečení jejich života. Cílem je zkvalitnit život pečujících osob a poskytnout prostor k odpočinku, regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí.


Kapacita

terénní

2 – okamžitá individuální kapacita

ambulantní

4 –okamžitá skupinová kapacita

Cena

viz aktuální ceník

Provozní doba

terénní

po–čt

12:00–16:00

8:00–12:00, 16:00–19:00

dle individuální potřeby

8:00–16:00

16:00–19:00

dle individuální potřeby

so, ne

8:00–17:00

pouze v sudém týdnu

ambulantní

so, ne

8:00–16:00

pouze v liché týdny

Služba je určena

osobám s mentálním postižením, osobám s kombinovaným postižením (včetně PAS), dětem od 4 let věku


Základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Další služby
 • Homesharing - je sdílená péče o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením, kdy si hostitel bere dítě k sobě domů a tím pomáhá odlehčit pečující rodině od náročné a často nepřetržité péče.

Kontakty

Na partkách 283 / 6
Olomouc, 77900

tel: 420725165162

zet-my@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky