Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. - Chráněné bydlení, Chráněné bydlení Pomněnka

Pobytová služba, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a to v jeho přirozeném prostředí.

Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením bydlet s podporou dle individuálních potřeb v přirozeném prostředí společnosti.

Adresa  Šumavská 1914/11, Šumperk
Králec 3, Dolní Studénky   

Kapacita

12 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním postižením v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, poruchami autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakostí ve věku 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Základní činnosti
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně-terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420732876022

l.ruta@csspomnenka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. - Odlehčovací služby, Odlehčovací služba Pomněnka

Poslání pobytové formy odlehčovací služby je poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Cílem služby je podpořit udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující osoby.

Kapacita

2 lůžka (2 pokoje)

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě, nejvýše po dobu 3 týdnů

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním či kombinovaným postižením  (primárně mentální postižení v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, poruchami autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakostí) ve věku 3 - 64 let

Základní činnosti
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 • Poskytnutí stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Další služby

Kontakty

Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420704294673

janakobzova19@gmail.com

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. - Podpora samostatného bydlení, Podporované bydlení Pomněnka

Posláním služby je podporovat osoby s mentálním postižením v samostatném bydlení.

Cílem podporovaného bydlení je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost, podpora při využívání veřejných služeb, trvalý rozvoj osobnosti uživatelů, umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.

Kapacita

10 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám s lehkým až středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením nebo lehkou smyslovou vadou, ve věku od 19 let do raného seniorského věku, vyžadující pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby 40 let).

Základní činnosti
 • Pomoc a podpora  při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu.
 • Pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Temenická 3045 / 104
Šumperk, 78701

tel: 420732876022

lenzdr@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. - Sociálně terapeutické dílny, Sociálně terapeutická dílna Pomněnka

Posláním služby je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s PAS, které jsou v produktivním věku, v rozvoji pracovních dovedností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění prostřednictvím širokého spektra aktivizačních činností.


Adresa 28. října 1280/1, Šumperk - Literární kavárna
Temenická 2441/110, Šumperk - šicí dílna
Šumavská 1914/11, Šumperk -  Zahrada a koridor Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú.
Králec 3, Dolní Studénky - kavárna na Třemešku

Kapacita

12 denně

Cena

viz platný sazebník

Provozní dobapo-pá: 8:00 - 15:00 
Bezbariérovost ANO

Služba je určena

osobám s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s PAS ve věku 18 – 50 let ze Šumperského regionu, jež mají ukončenou základní školní docházku nebo praktickou školu a v důsledku svého postižení nemohou najít uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce.

Základní činnosti

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Další služby

Kontakty

Šumavská 1915 / 13
Šumperk, 78701

tel: 420732524500

h.svacinkova@csspomnenka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Člověk v tísni, o.p.s. – terénní programy, Dluhová poradna

Dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby, snaží se motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace, pomáhají s řešením problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyřizováním nutných dokumentů.

Kapacita

10 klientů na 1 pracovníka
Cena zdarma 
Provozní dobapo-pá: 8:00 - 16:30
Konzultace probíhají po předchozí telefonické domluvě.

Služba je určena

osobám starším 18 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci

Poradna nabízí pomoc v oblastech:
 • zastavování nezákonných exekucí.
 • komunikace s věřiteli, inkasními společnostmi a exekutorskými úřady. 
 • komplexního poradenství a sepsání insolvenčních návrhů.

Kontakty

M. R. Štefánika 318 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420778486557

lucie.praxova@clovekvtisni.cz

Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do předškolního věku.

Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Odborná péče
 • Pobytová - přijetí dítěte, případně i rodiče do zařízení na dobu nezbytně nutnou.
 • Ambulantní - konzultace s odborníkem v příslušné ambulanci zařízení.
  • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - atestovaný lékař v oboru pediatrie, dorostové lékařství, posudkové lékařství. Tel.: 583 214 309
  • Rehabilitační péče - poskytuje rehabilitační péči dětem předčasně narozeným, dětem s centrální koordinační poruchou, neurologickým onemocněním, s posturálními dysfunkcemi (např. vadné držení těla, skolióza), svalovou dystrofií, dětem s následky po úrazech a další dle indikace odborných lékařů.
   Kontakt.: 604 389 783, moravcikova@dc-ostruvek.cz; 732 688 566, vargova@dc-ostruvek.cz.
  • Psychologická ambulance - 724 977 743, bubenikova@dc-ostruvek.cz.
 • Terénní - edukace a podpora ve vlastním sociálním prostředí dítěte.
Další služby 
 • Odborné poradenství - na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je poskytována poradenská pomoc a podpora biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči.
  • sociální pracovnice, tel.: 583 214 309, e-mail: rohackova@dc-ostruvek.cz
  • speciální pedagožka, tel.: 583 214 309, e-mail: dokoupilova@dc-ostruvek.cz
 • Edukace a zácviky 
  • Speciálně pedagogické poradenství - rozvoj a podpora rodičovských kompetencí.
   Kontakt: dokoupilova@dc-ostruvek.cz, tel.: 583 214 309
  • Laktační poradenství - podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace).
   • laktační poradkyně, tel.: 775 863 240
   • porodní asistentka, tel.: 724 981 141
 • Odlehčovací/respitní pobyty pro děti v pěstounské péči. Jedná se o krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku 0 - 6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu nebo stálá pěstounská péče).
 • Pronájem přístrojů - pronájem odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních), digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu.
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

Kontakty

Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 78701

tel: 420583214309

patschova@dc-ostruvek.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Dětské centrum Ostrůvek, p.o. - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče. ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Kapacita

8 lůžka - Šumperk (0 - 18 let)
4 lůžka - Olomouc (0 - 5 let)

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

dětem ve věku od 0 - 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR a ocitnou se v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní nebo náhradní rodině.

sekundárně také rodičům dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Další služby

 • Ambulantní péče - praktický lékař, rehabilitační péče, psychologická péče.
 • Odborné poradenství.
 • Zdravotní péče - podpora a pomoc rodinám pečujícím o děti s vážným zdravotním stavem.
 • Edukace a zácviky.
 • Odlehčovací (respitní) pobyty pro děti v pěstounské péči.
 • Pronájem přístrojů.

Kontakty

Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 78701

tel: 731331829

rohackova@dc-ostruvek.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)

Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk

Státní, výchovně-vzdělávací zařízení, zřízené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Součásti zařízení je dětský domov se školou (DDŠ) a středisko výchovné péče (SVP).


Kapacita

32 dívek, v současné době se jedná o nekoedukované zařízení. 

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

dětem od 6 let do ukončení povinné školní docházky
 • V rámci dětského domova jsou zřízeny dle potřeby (počtu dětí) 4 rodinné skupiny po 8 dětech. 
 • DDŠ pečuje o děti se specifickými poruchami chování u nichž byla nařízena ústavní výchova, nebo uloženo předběžné opatření, případně s uloženou ochrannou výchovou. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální, tzn. plné, přímé zaopatření.

Kontakty

Vyhlídka 369 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420583235251

dds@dds-spk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)

Dětský klíč Šumperk, o. p. s. - Odborné sociální poradenství

Cílem služby je podpořit osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich blízké v řešení nepříznivé sociální situace, a to způsobem, který vede k sociálnímu začlenění a dosažení potřebné změny.

 

Kapacita

okamžitá - 1

Cena

zdarma

Provozní doba

po

13:0018:00

út

13:0018:00

st

13:0018:00

čt

13:0018:00

9:00–12:00

Konzultace možná po předchozím objednání, pouze ve středu bez objednání.

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

rodiny s dítětem s PAS
děti a dospělí s PAS


Základní činnosti
 • Pomoc zorientovat se ve své situaci, nalézt vhodné řešení a plánovat kroky k jeho dosažení. 
 • Podpora osob s PAS př i jednáních s navazujícími službami, úřady a institucemi (zdravotními, školskými, sociálními, ÚP aj.).
 • Poskytování informací souvisejících s PAS.
 • Podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí .(sociálně právní problematika, rodinné právo, dluhové poradenství).

Další služby

 • Odlehčovací služby.
 • Osobní asistence.
 • Sociální rehabilitace.
 • Screeningové konzultace - zaměřená na odhalení PAS.
  • v raném věku dítěte (18 měsíců a více).
  • ve školním věku.
  • v dospělém věku (po individuální domluvě).
  • kontakt:  tel.: 724 987 828 e-mail: silhanova@detskyklic.cz.

Kontakty

Husitská 3111 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420739093341

maixnerova@detskyklic.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je poskytovat sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Cena dle aktuálního ceníku

Služba je určena

osobám s kombinovaným nebo mentálním postižením, zejména osobám s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 3 do 64 let


Ambulantní odlehčovací služba - aktivity v klubovnách, procházky, nácviky sociálních, komunikačních a sebeobslužných dovedností dle individuálních plánů uživatelů.

Kapacita

6 klientů

Provozní doba

út: 13:00 - 16:00
pá: 13:00 - 16:00
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována v době 7:00 - 19:00 hod.

Bezbariérovost

NE

Adresa

Klubovna - Kozinova 35/5, Šumperk 
Klubovna - Bulharská 8, Šumperk
Klubovna - Masarykovo nám. 3, Šumperk
Snoezelen - 28. října 1280/1, Šumperk


Terénní odlehčovací služba - individuální výlety, víkendové pobyty, prázdninový letní pobyt, odlehčovací služba v domácnosti klienta.

Kapacita

3 klienti

Provozní doba

po: 15:00 - 18:00
pá: 15:00 - 18:00
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována nepřetržitě.


Pobytová odlehčovací služba - zabezpečení péče o osobu s PAS v době nepřítomnosti pečující osoby, mimo domov klienta. Jedná se o krátkodobé pobyty osoby s PAS v odlehčovacím bytě v rozsahu jednoho až několika dnů.

Kapacita

7

Provozní doba

po:
út:
st:
čt:
pá:
so:


0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00

15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
 

na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována nepřetržitě

Bezbariérovost

NE

Adresa

odlehčovací byty

Asistenční dům

Kozinova 35/5, Šumperk 
Masarykovo nám. 3, Šumperk
V Polích 3365/1, Šumperk


Základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování v případě pobytové služby.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Další služby
 • Odborné sociální poradenství.
 • Osobní asistence.
 • Sociální rehabilitace.
 • Screeningové konzultace - zaměřená na odhalení PAS.
  • v raném věku dítěte (18 měsíců a více).
  • ve školním věku.
  • v dospělém věku (po individuální domluvě).
  • kontakt:  tel.: 724 987 828 e-mail: silhanova@detskyklic.cz.

Kontakty

Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583550118

DKmaruzkova@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky