Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Chráněné bydlení Pomněnka

Pobytová služba, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a to v jeho přirozeném prostředí.

Od 1. 1. 2017 jsou sociální služby poskytovány v rámci nového právního subjektu (původní název Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
okresní organizace Šumperk)
.

Kapacita

8 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním postižením v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, poruchami autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakostí ve věku 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Základní činnosti:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • sociálně-terapeutické činnosti 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420583214241

b.mareckova@csspomnenka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Odlehčovací služby, Odlehčovací služba Pomněnka

Poslání pobytové formy odlehčovací služby je poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Od 1. 1. 2017 jsou sociální služby poskytovány v rámci nového právního subjektu (původní název Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
okresní organizace Šumperk)
.

Kapacita

2 lůžka (2 pokoje)

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě
(nejvýše po dobu 3 týdnů)

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním či kombinovaným postižením  (primárně mentální postižení v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, poruchami autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakostí) ve věku 3 - 64 let.

Základní činnosti:
 • pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí stravy
 • poskytnutí ubytování 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
Další služby:

Kontakty

Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420704294673

p.hromada@csspomnenka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Podpora samostatného bydlení, Podporované bydlení Pomněnka

Cílem podporovaného bydlení je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost, podpora při využívání veřejných služeb, trvalý rozvoj osobnosti uživatelů, umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.

Od 1. 1. 2017 jsou sociální služby poskytovány v rámci nového právního subjektu (původní název Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
okresní organizace Šumperk)
.

Kapacita

10 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám s lehkým až středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením nebo lehkou smyslovou vadou, ve věku od 19 let do raného seniorského věku, vyžadující pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby 40 let).

Základní činnosti:
 • pomoc a podpora  při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Temenická 3045 / 104
Šumperk, 78701

tel: 420583250246

podporovanebydleni.pomnenka@cs

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

ČLOVĚK V TÍSNÍ , o.p.s. – DLUHOVÁ PORADNA

Ocitli jste se v tíživé finanční situaci a nevíte si rady? Právě s těmito problémy vám může pomoci dluhová poradna, kterou provozuje organizace Člověk v tísni.
Poradna nabízí pomoc v oblastech:
- zastavování nezákonných exekucí
- komunikace s věřiteli, inkasními společnostmi a exekutorskými úřady. 
- komplexního poradenství a sepsání insolvenčních návrhů

Konzultace probíhají po předchozí telefonické domluvě. Veškeré služby poradny jsou zdarma.

Kontakty

M. R. Štefánika 318 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420777367873


Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Centrum poskytuje komplexní péči dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Od 1. 1. 2015 jsou Dětské centrum Ostrůvek, p.o. a Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. sloučeny. Nástupnickou organizací je Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Zdravotní péče
 • DD pro děti do 3 let věku
 • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
  • MUDr. František Sekyra, tel.: 583 214 309
 • Rehabilitační ambulance - poskytuje rehabilitační péči dětem předčasně narozeným, dětem s centrální koordinační poruchou, neurologickým onemocněním, s posturálními dysfunkcemi (např. vadné držení těla, skolióza), svalovou dystrofií, dětem s následky po úrazech a další dle indikace odborných lékařů.
  • pracoviště Šumperk, Dr. E. Beneše 13. tel.: 604 389 783, 732 688 566 
   po-pá: 7:00-11:45, 12:15-14:30
  • detašované pracoviště Zábřeh, Strejcova 2a (budova MŠ), tel.: 583 550 177, 605 921 419
   po-pá: 7:30-11:30, 12:00-13:00
 • Psychologická ambulance - psychologická diagnostika a terapeutické vedení rodin a dětí; poradenství a krizová intervence v oblasti rodinných vztahů; poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
  (psychologická péče je hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami)
  • tel.: 724 977 743, 583 214 309; e-mail: bubenikova@dc-ostruvek.cz 
 • Speciálně pedagogická ambulance -  poskytuje výchovně-vzdělávací, diagnostickou a terapeutickou činnost u dětí raného a předškolního věku s ohledem na jejich možnosti a schopnosti a poradenství rodičům dětí ve výchovně-vzdělávací oblasti.
  • e-mail: dokoupilova@dc-ostruvek.cz
Další služby 
 • Odborné poradenství - na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je poskytována poradenská pomoc a podpora biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči.
  • sociální pracovnice, tel.: 583 214 309, e-mail:  lejsalova@dc-ostruvek.cz
  • speciální pedagožka, tel.: 583 214 309, e-mail:  dokoupilova@dc-ostruvek.cz
 • Edukace a zácviky 
  • Speciálně pedagogické poradenství - rozvoj a podpora rodičovských kompetencí.
  • Laktační poradenství - podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace).
 • Odlehčovací/respitní pobyty pro pěstounské rodiny. Jedná se o krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku 0 - 6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu nebo stálá pěstounská péče).
 • Zápůjčky přístrojů - zapůjčování odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních), digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Kontakty

Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 78701

tel: 420583214309

patschova@dc-ostruvek.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Dětské centrum Ostrůvek, p.o. - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Od 1. 1. 2015 jsou Dětské centrum Ostrůvek, p.o. a Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. sloučeny. Nástupnickou organizací je Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče. ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Kapacita

8 lůžka - Šumperk (0 - 18 let)
4 lůžka - Olomouc (0 - 5 let)

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

dětem ve věku od 0 - 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR a ocitnou se v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní nebo náhradní rodině.

sekundárně také rodičům dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.
Další služby:
 • Zdravotní péče
  • DD pro děti do 3 let věku.
  • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. 
  • Rehabilitační ambulance.
  • Psychologická ambulance.
  • Speciálně pedagogická ambulance.
 • Odborné poradenství - na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je poskytována poradenská pomoc a podpora biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči.
  • sociální pracovnice, tel.: 583 214 309, e-mail:  lejsalova@dc-ostruvek.cz
  • speciální pedagožka, tel.: 583 214 309, e-mail:  dokoupilova@dc-ostruvek.cz
 • Edukace a zácviky 
  • Speciálně pedagogické poradenství - rozvoj a podpora rodičovských kompetencí.
  • Laktační poradenství - podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace).
 • Odlehčovací/respitní pobyty pro pěstounské rodiny. Jedná se o krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku 0 - 6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu nebo stálá pěstounská péče).
 • Zápůjčky přístrojů - zapůjčování odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních), digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu.

Kontakty

Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 78701

tel: 731331829

lejsalova@dc-ostruvek.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)

Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk

Státní, výchovně-vzdělávací zařízení, zřízené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Součásti zařízení je dětský domov se školou (DDŠ) a středisko výchovné péče (SVP).


Kapacita

32 dívek, v současné době se jedná o nekoedukované zařízení. 

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

dětem od 6 let do ukončení povinné školní docházky
 • V rámci dětského domova jsou zřízeny dle potřeby (počtu dětí) 4 rodinné skupiny po 8 dětech. 
 • DDŠ pečuje o děti se specifickými poruchami chování u nichž byla nařízena ústavní výchova, nebo uloženo předběžné opatření, případně s uloženou ochrannou výchovou. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální, tzn. plné, přímé zaopatření.

Kontakty

Vyhlídka 369 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420583235251

dds@dds-spk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)

Dětský klíč Šumperk, o. p. s. - Odborné sociální poradenství

Cílem služby je podpořit osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich blízké v řešení nepříznivé sociální situace, a to způsobem, který vede k sociálnímu začlenění a dosažení potřebné změny.

 

Kapacita

okamžitá - 1

Cena

zdarma

Provozní doba

po

10:00-14:00

út

12:00-17:00

st

8:30-12:00

čt

11:00-16:00

9:00–14:00

Konzultace možná po předchozím objednání, pouze ve středu bez objednání.

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

rodiny s dítětem s PAS
děti a dospělí s PAS


Základní činnosti:
 • pomoc zorientovat se ve své situaci, nalézt vhodné řešení a plánovat kroky k jeho dosažení 
 • podpora osob s PAS př i jednáních s navazujícími službami, úřady a institucemi (zdravotními, školskými, sociálními, ÚP aj.) 
 • poskytování informací souvisejících s PAS 
 • podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociálně právní problematika, rodinné právo, dluhové poradenství)

Další služby:

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420608784226

tkadlecova@detskyklic.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je poskytovat sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Cena dle aktuálního ceníku

Služba je určena

osobám s kombinovaným nebo mentálním postižením,
zejména osobám s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 3 do 64 let

Ambulantní odlehčovací služba

Kapacita

6 klientů

Provozní doba

út: 13:00 - 16:00
pá: 13:00 - 16:00
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována v době 7:00 - 19:00 hod.

Bezbariérovost

NE

Adresa

Klubovna - Kozinova 35/5, Šumperk 
Klubovna - Bulharská 8, Šumperk
Snoezelen - 28. října 1280/1, Šumperk

Terénní odlehčovací služba

Kapacita

3 klienti

Provozní doba

po: 15:00 - 18:00
pá: 15:00 - 18:00
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována nepřetržitě.

Pobytová odlehčovací služba

Kapacita

7

Provozní doba

po:
út:
st:
čt:
pá:
so:


0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00

15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
 

na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována nepřetržitě

Bezbariérovost

NE

Adresa

odlehčovací byty: 

Kozinova 35/5, Šumperk 
Jeremenkova 52, Šumperk
V Polích 3365/1, Šumperk - Asistenční dům


Základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Další služby

Kontakty

Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583550118

DKmaruzkova@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Osobní asistence

Posláním služby osobní asistence je poskytovaní sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění a účast na běžném životě společnosti. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Kapacita

8 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

po: 13:40 - 16:00
út: 13:00 - 15:00
st: 13:40 - 15:30
pá: 13:00 - 15:00

na základě individuální poptávky je služba osobní asistenci poskytována po - ne: 7:00 - 19:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám s kombinovaným postižením,
osobám s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 3 do 64 let.

Základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

Kontakty

Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583550118

DKmaruzkova@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky