Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Centra denních služeb, Centrum Pomněnka

Posláním služby je poskytování ambulantních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením za účelem podpory jejich sociálního začleňování a řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Od 1. 1. 2017 jsou sociální služby poskytovány v rámci nového právního subjektu (původní název Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
okresní organizace Šumperk)
.

Kapacita

40 klientů, z toho 5 pro specializované oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobapo - pá: 7:00 - 16:00 

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním postižením, osobám s kombinovaným postižením (primárně mentální postižení v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, PAS, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakost)
osobám ve věku 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Základní činnosti:
 • pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby:

Kontakty

Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420732524500

h.svacinkova@csspomnenka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Chráněné bydlení Pomněnka

Pobytová služba, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a to v jeho přirozeném prostředí.

Od 1. 1. 2017 jsou sociální služby poskytovány v rámci nového právního subjektu (původní název Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
okresní organizace Šumperk)
.

Kapacita

8 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním postižením v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, poruchami autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakostí ve věku 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Základní činnosti:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • sociálně-terapeutické činnosti 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420732876022

l.ruta@csspomnenka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Odlehčovací služby, Odlehčovací služba Pomněnka

Poslání pobytové formy odlehčovací služby je poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Od 1. 1. 2017 jsou sociální služby poskytovány v rámci nového právního subjektu (původní název Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
okresní organizace Šumperk)
.

Kapacita

2 lůžka (2 pokoje)

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě
(nejvýše po dobu 3 týdnů)

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním či kombinovaným postižením  (primárně mentální postižení v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, poruchami autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakostí) ve věku 3 - 64 let.

Základní činnosti:
 • pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí stravy
 • poskytnutí ubytování 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
Další služby:

Kontakty

Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701

tel: 420704294673

l.ruta@csspomnenka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Podpora samostatného bydlení, Podporované bydlení Pomněnka

Cílem podporovaného bydlení je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost, podpora při využívání veřejných služeb, trvalý rozvoj osobnosti uživatelů, umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.

Od 1. 1. 2017 jsou sociální služby poskytovány v rámci nového právního subjektu (původní název Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
okresní organizace Šumperk)
.

Kapacita

10 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám s lehkým až středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením nebo lehkou smyslovou vadou, ve věku od 19 let do raného seniorského věku, vyžadující pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby 40 let).

Základní činnosti:
 • pomoc a podpora  při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Temenická 3045 / 104
Šumperk, 78701

tel: 420583250246

podporovanebydleni.pomnenka@cs

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. - Sociálně terapeutické dílny

Posláním služby je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s PAS, které jsou v produktivním věku, v rozvoji pracovních dovedností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění prostřednictvím širokého spektra aktivizačních činností.
 • Šicí dílna, Temenická 110, Šumperk
 • Literární kavárna, 28. října 1, Šumperk a kavárna na Třemešku, Králec 1, Dolní Stuénky
 • Zahrady:
  • Zahrada Bohumila v Bohdíkově
  • Zahrada a koridor Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú., Šumavská 11, Šumperk

Kapacita

12 denně

Cena

viz platný sazebník

Provozní dobapo-pá: 8:00 - 15:00 
Bezbariérovost ANO

Služba je určena

osobám s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s PAS ve věku 18 – 50 let ze Šumperského regionu, jež mají ukončenou základní školní docházku nebo praktickou školu a v důsledku svého postižení nemohou najít uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce.

Základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Kontakty

Šumavská 1915 / 13
Šumperk, 78701

tel: 420732524500

h.svacinkova@csspomnenka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

ČLOVĚK V TÍSNÍ , o.p.s. – DLUHOVÁ PORADNA

Ocitli jste se v tíživé finanční situaci a nevíte si rady? Právě s těmito problémy vám může pomoci dluhová poradna, kterou provozuje organizace Člověk v tísni.
Poradna nabízí pomoc v oblastech:
- zastavování nezákonných exekucí
- komunikace s věřiteli, inkasními společnostmi a exekutorskými úřady. 
- komplexního poradenství a sepsání insolvenčních návrhů

Konzultace probíhají po předchozí telefonické domluvě. Veškeré služby poradny jsou zdarma.

Kontakty

M. R. Štefánika 318 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420778486557

lucie.mahrova@clovekvtisni.cz

Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Centrum poskytuje komplexní péči dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Od 1. 1. 2015 jsou Dětské centrum Ostrůvek, p.o. a Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. sloučeny. Nástupnickou organizací je Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Zdravotní péče
 • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
  • MUDr. František Sekyra, tel.: 583 214 309
 • Rehabilitační ambulance - poskytuje rehabilitační péči dětem předčasně narozeným, dětem s centrální koordinační poruchou, neurologickým onemocněním, s posturálními dysfunkcemi (např. vadné držení těla, skolióza), svalovou dystrofií, dětem s následky po úrazech a další dle indikace odborných lékařů.
  • pracoviště Šumperk, Dr. E. Beneše 13. tel.: 604 389 783, 732 688 566 
   po-pá: 7:00-11:45, 12:15-14:30
  • detašované pracoviště Zábřeh, Strejcova 2a (budova MŠ), tel.: 583 550 177, 605 921 419
   po-pá: 7:30-11:30, 12:00-13:00
 • Psychologická ambulance - psychologická diagnostika a terapeutické vedení rodin a dětí; poradenství a krizová intervence v oblasti rodinných vztahů; poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
  (psychologická péče je hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami)
  • tel.: 724 977 743, 583 214 309; e-mail: bubenikova@dc-ostruvek.cz 
Další služby 
 • Odborné poradenství - na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je poskytována poradenská pomoc a podpora biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči.
  • sociální pracovnice, tel.: 583 214 309, e-mail:  rohackova@dc-ostruvek.cz
  • speciální pedagožka, tel.: 583 214 309, e-mail:  dokoupilova@dc-ostruvek.cz
 • Edukace a zácviky 
  • Speciálně pedagogické poradenství - rozvoj a podpora rodičovských kompetencí.
   Kontakt: dokoupilova@dc-ostruvek.cz, tel.: 583 214 309
  • Laktační poradenství - podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace).
   • laktační poradkyně, tel.: 775 863 240
   • porodní asistentka, tel.: 724 981 141
 • Odlehčovací/respitní pobyty pro pěstounské rodiny. Jedná se o krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku 0 - 6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu nebo stálá pěstounská péče).
 • Pronájem přístrojů - pronájem odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních), digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu.
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Kontakty

Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 78701

tel: 420583214309

patschova@dc-ostruvek.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Dětské centrum Ostrůvek, p.o. - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Od 1. 1. 2015 jsou Dětské centrum Ostrůvek, p.o. a Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. sloučeny. Nástupnickou organizací je Dětské centrum Ostrůvek, p.o.

Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče. ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Kapacita

8 lůžka - Šumperk (0 - 18 let)
4 lůžka - Olomouc (0 - 5 let)

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

dětem ve věku od 0 - 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR a ocitnou se v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní nebo náhradní rodině.

sekundárně také rodičům dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.
Další služby:
 • Zdravotní péče
  • DD pro děti do 3 let věku.
  • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. 
  • Rehabilitační ambulance.
  • Psychologická ambulance.
  • Speciálně pedagogická ambulance.
 • Odborné poradenství - na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je poskytována poradenská pomoc a podpora biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči.
  • sociální pracovnice, tel.: 583 214 309, e-mail:  lejsalova@dc-ostruvek.cz
  • speciální pedagožka, tel.: 583 214 309, e-mail:  dokoupilova@dc-ostruvek.cz
 • Edukace a zácviky 
  • Speciálně pedagogické poradenství - rozvoj a podpora rodičovských kompetencí.
  • Laktační poradenství - podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace).
 • Odlehčovací/respitní pobyty pro pěstounské rodiny. Jedná se o krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku 0 - 6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu nebo stálá pěstounská péče).
 • Zápůjčky přístrojů - zapůjčování odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních), digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu.

Kontakty

Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 78701

tel: 731331829

rohackova@dc-ostruvek.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)

Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk

Státní, výchovně-vzdělávací zařízení, zřízené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Součásti zařízení je dětský domov se školou (DDŠ) a středisko výchovné péče (SVP).


Kapacita

32 dívek, v současné době se jedná o nekoedukované zařízení. 

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

dětem od 6 let do ukončení povinné školní docházky
 • V rámci dětského domova jsou zřízeny dle potřeby (počtu dětí) 4 rodinné skupiny po 8 dětech. 
 • DDŠ pečuje o děti se specifickými poruchami chování u nichž byla nařízena ústavní výchova, nebo uloženo předběžné opatření, případně s uloženou ochrannou výchovou. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální, tzn. plné, přímé zaopatření.

Kontakty

Vyhlídka 369 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420583235251

dds@dds-spk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)

Dětský klíč Šumperk, o. p. s. - Odborné sociální poradenství

Cílem služby je podpořit osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich blízké v řešení nepříznivé sociální situace, a to způsobem, který vede k sociálnímu začlenění a dosažení potřebné změny.

 

Kapacita

okamžitá - 1

Cena

zdarma

Provozní doba

po

13:0018:00

út

13:0018:00

st

13:0018:00

čt

13:0018:00

9:00–12:00

Konzultace možná po předchozím objednání, pouze ve středu bez objednání.

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

rodiny s dítětem s PAS
děti a dospělí s PAS


Základní činnosti:
 • pomoc zorientovat se ve své situaci, nalézt vhodné řešení a plánovat kroky k jeho dosažení 
 • podpora osob s PAS př i jednáních s navazujícími službami, úřady a institucemi (zdravotními, školskými, sociálními, ÚP aj.) 
 • poskytování informací souvisejících s PAS 
 • podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociálně právní problematika, rodinné právo, dluhové poradenství)

Další služby:

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420739093341

maixnerova@detskyklic.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
Tisk stránky