Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je poskytovat sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Cena dle aktuálního ceníku

Služba je určena

osobám s kombinovaným nebo mentálním postižením, zejména osobám s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 3 do 64 let


Ambulantní odlehčovací služba - aktivity v klubovnách, procházky, nácviky sociálních, komunikačních a sebeobslužných dovedností dle individuálních plánů uživatelů.

Kapacita

6 klientů

Provozní doba

út: 13:00 - 16:00
pá: 13:00 - 16:00
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována v době 7:00 - 19:00 hod.

Bezbariérovost

NE

Adresa

Klubovna - Kozinova 35/5, Šumperk 
Klubovna - Bulharská 8, Šumperk
Klubovna - Masarykovo nám. 3, Šumperk
Snoezelen - 28. října 1280/1, Šumperk


Terénní odlehčovací služba - individuální výlety, víkendové pobyty, prázdninový letní pobyt, odlehčovací služba v domácnosti klienta.

Kapacita

3 klienti

Provozní doba

po: 15:00 - 18:00
pá: 15:00 - 18:00
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována nepřetržitě.


Pobytová odlehčovací služba - zabezpečení péče o osobu s PAS v době nepřítomnosti pečující osoby, mimo domov klienta. Jedná se o krátkodobé pobyty osoby s PAS v odlehčovacím bytě v rozsahu jednoho až několika dnů.

Kapacita

7

Provozní doba

po:
út:
st:
čt:
pá:
so:


0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00
0:00 - 8:00

15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
15:00 - 23:59
 

na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována nepřetržitě

Bezbariérovost

NE

Adresa

odlehčovací byty

Asistenční dům

Kozinova 35/5, Šumperk 
Masarykovo nám. 3, Šumperk
V Polích 3365/1, Šumperk


Základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování v případě pobytové služby.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Další služby
 • Odborné sociální poradenství.
 • Osobní asistence.
 • Sociální rehabilitace.
 • Screeningové konzultace - zaměřená na odhalení PAS.
  • v raném věku dítěte (18 měsíců a více).
  • ve školním věku.
  • v dospělém věku (po individuální domluvě).
  • kontakt:  tel.: 724 987 828 e-mail: silhanova@detskyklic.cz.

Kontakty

Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583550118

DKmaruzkova@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Osobní asistence

Posláním služby osobní asistence je poskytovaní sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění a účast na běžném životě společnosti. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Kapacita

8 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

po: 13:40 - 16:00
út: 13:00 - 15:00
st: 13:40 - 15:30
pá: 13:00 - 15:00

na základě individuální poptávky je služba osobní asistenci poskytována po - ne: 7:00 - 19:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám s kombinovaným postižením,
osobám s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 3 do 64 let.

Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby
 • Odborné sociální poradenství.
 • Odlehčovací služby.
 • Sociální rehabilitace.
 • Screeningové konzultace - zaměřená na odhalení PAS.
  • v raném věku dítěte (18 měsíců a více).
  • ve školním věku.
  • v dospělém věku (po individuální domluvě).
  • kontakt:  tel.: 724 987 828 e-mail: silhanova@detskyklic.cz.

Kontakty

Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583550118

DKmaruzkova@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Sociální rehabilitace

Prostřednictvím sociální rehabilitace umožnit získat osobám s PAS soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Kapacita

ambulantní:
terénní:

4 klienti (okamžitá kapacita)
9 klienti (okamžitá kapacita skupinová)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní:

po - pá: 13:00 - 17:00

Kozinova 5, Šumperk
Bulharská 8, Šumperk

V Polích 1, Šumperk

terénní:

po - pá: 13:00 - 17:00

na základě individuální poptávky dle požadavku klienta je terénní služba poskytována po - ne: 7:00 - 19:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, osobám s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 15 do 64 let.

 
Základní činnosti
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby
 • Odborné sociální poradenství.
 • Odlehčovací služby.
 • Osobní asistence.
 • Screeningové konzultace - zaměřená na odhalení PAS.
  • v raném věku dítěte (18 měsíců a více).
  • ve školním věku.
  • v dospělém věku (po individuální domluvě).
  • kontakt:  tel.: 724 987 828 e-mail: silhanova@detskyklic.cz.

Kontakty

Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583550118

DKnedomova@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně - Domovy pro seniory

Posláním služby je poskytovat celoroční péči seniorům a nabídnout jim možnost, prožít období života, ve kterém se právě nacházejí, v respektujícím a přátelském prostředí.


Adresa  Sobotín 127, Petrov nad Desnou
Sobotín 68, Petrov nad Desnou  

Kapacita

56 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

lidem, kteří dovršili 60 let, 
lidem, kteří obtížně zvládají péči o svoji osobu a potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka,
lidem, kteří nemohou dál žít ve svém původním prostředí, mají takový zdravotní stav, který umožňuje žít v podmínkách podobných domácímu prostředí.


Základní činnosti
 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Petrov nad Desnou 203 /
Petrov nad Desnou, 78816

tel: 420703493953

domov.pro.seniory@diakoniecce-

zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně - Domovy se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s projevy demence žít v chráněném prostředí, přizpůsobeném jejich potřebám a s respektem k jejich životní historii.


Adresa Petrov nad Desnou 203
Sobotín 147

Kapacita

76 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 60 let, u kterých došlo ke změnám v poznávacích a rozumových schopnostech, nedokáži pečovat o svoji osobu, neorientují se v jim známém prostředí, nedokáží přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě a nemohou nadále žít ve svém přirozeném prostředí.

Základní činnosti
 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Sobotín 147 /
Sobotín, 78816

tel: 420605492345

domov.se.zvlastnim.rezimem@dia

zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně - Domy na půl cesty

Posláním služby Domy na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s podporou získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci.

AdresaSokolská 32, Olomouc (tel.: 584 440 317, 703 493 951)
Rejvízská 364, Jeseník (tel.: 584 453 439)

Kapacita

12 klientů (Olomouc - 9 klientů, Jeseník - 3 klienti)

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří nemají uspokojivé zázemí (opouštějí dětské domovy a výchovné ústavy, mají narušené vztahové a rodinné vazby, nemají podmínky pro dokončení vzdělání, ztratili bydlení, byli vystaveni týrání, domácímu násilí, apod.), a kteří současně potřebují podporu a jsou motivováni k řešení své situace


Základní činnosti
 • Poskytnutí ubytování.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Petrov nad Desnou / 203
Petrov nad Desnou, 78816

tel: 420606790144

dpc@diakoniecce-sobotin.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně - Osobní asistence

Posláním osobní asistence je poskytování takové podpory a pomoci, která umožní žít lidem co možná nejdéle ve svém vlastním prostředí a dle svých zvyklostí, potřeb a zájmů.

Působnost služby

Hraběšice, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Šumperk, Vernířovice, Velké Losiny, Vikýřovice

Kapacita

okamžitá kapacita: 1 klient
denní kapacita přímé práce: 11 hod

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobadenně: 6:00 - 20:00

Služba je určena

lidem od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiného člověka.

Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění celkového chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Sobotín 68 /
Sobotín, 78816

tel: 420703493956

osobni.asistence@diakoniecce-s

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Domov Paprsek Olšany - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Pobytová sociální služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.


Kapacita

55 lůžek

Provozní dobanepřetržitě 

Cena

dle aktuálního ceníku

Služba je určena

osobám s vrozeným mentálním postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Věková struktura cílové skupiny: osoby mužského pohlaví ve věku 18-64 let


Základní činnosti
 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravování.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí.
 • Sociální poradenství.

Kontakty

Olšany 105 /
Olšany, 78962

tel: 420583247212

klimesova@domovolsany.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Charita Šumperk - Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je služba zdravotní a je určena pro krátkodobé i dlouhodobé klienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou být léčeni v domácnosti.
Služba je poskytována na základě indikace (poukaz na péči) praktického lékaře nebo nemocnice a je poskytována registrovanými zdravotními sestrami.

Cenazdarma (klient za službu neplatí, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou)
Provozní doba7:00-15:30
nebo dle indikace lékaře po-ne: 0:00-24:00 
Služba je určena  nemocným od tří let věku s dlouhodobým, chronickým nebo akutním onemocněním, včetně pooperačních a poúrazových stavů, nevyléčitelně nemocným v rámci obecné paliativní péče.

Prováděné úkony

 • Měření fyziologických funkcí.
 • Měření glykémie glukometrem.
 • Odběry biologického materiálu.
 • Aplikace s. c., i. m. injekcí, opiátů, aplikace i. v., s. c. infuzí.
 • Ošetření a převazy ran, dekubitů.
 • Péče o stomie, urostomie, tracheostomie, epicystostomie.
 • Péče o drény, žaludeční sondy.
 • Péče o permanentní katetry, cévkování u žen.
 • Podání kyslíku pomoci oxygenátoru.
 • Komplexní ošetřovatelská péče.
 • Ošetřovatelská rehabilitace.
 • Edukace, psychická podpora pacienta, rodiny.

Další služby

 • Charitní pečovatelská služba.
 • Osobní asistence.
 • Mobilní specializovaná paliativní péče.
 • Ambulance paliativní medicíny.
 • Rozvoz obědů - Šumperk, Ruda nad Moravou a Hanušovice.
 • Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - provozní doba půjčovny: 7:30-12:00, 12:30-15:00 .
 • Základní sociální poradenství.
 • Centrum sociální a humanitární pomoci -  út a pá: 10:30-12:00 (mimo svátky). Charita Šumperk nabízí prostřednictvím fondu potravinovou, hygienickou a finanční pomoc rodinám nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných existenčních krizích.
 • Duchovní služby.

Kontakty

Jeremenkova 705 / 7
Šumperk, 78701

tel: 420583216747

eva.kostkova@sumperk.charita.c

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Charita Šumperk - Mobilní specializovaná paliativní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče je komplexní doprovázení pacienta a rodiny. Zahrnuje naplňování zdravotních, sociálních, psychologických a duchovních potřeb.

Péče je určena pacientům v terminálním stavu nemoci, kde je již ukončena aktivní léčba. O zařazení do péče rozhoduje lékař – paliatr. Následná paliativní péče je zaměřena na potlačení bolesti a zmírnění nežádoucích projevů a stavů (např. nevolnost) spojených s nemocí. 


Cena

služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Provozní doba

24 hodin 7 dní v týdnu v šumperském děkanátu

Služba je určena

pacientům s nádorovým onemocněním, v konečném stádiu chronického onemocnění, „křehkým“ geriatrickým pacientům

podpůrná péče je zajišťována i osobám, které pečují o umírajícího


Další služby

Kontakty

Rooseveltova / 16
Šumperk, 78701

tel: 420777674703

marcel.holomek@sumperk.charita

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku
Tisk stránky