Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace

Mgr. Yvona Šimková, ředitelka školy

MŠ Prievidzská 1, Šumperk – provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

Součásti školy – odloučené pracoviště:

 • MŠ Temenická 61, Šumperk - 774 474 041,  ms.tem@seznam.cz
  provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

 • MŠ Zahradní 17A, Šumperk - 774 474 044, ms.zahrad@seznam.cz
  provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

 • MŠ pro děti od 2 do 3 let. Temenická 61 - 722 487 087, ms.temenicka@seznam.cz
  provoz školy od 6:30 do 16:30 hodin

Kontakty

Prievidzská / 1
Šumperk, 78701

tel: 420774474040

veselaskolka@centrum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Mateřská školka Borůvka

Soukromá mateřská škola a dětská skupina pro děti od 1,5 roku.

V současné době je mateřská škola rozdělena na dvě třídy:

 • třída Berušek až pro 15 dětí ve věku 2 – 3 roky.
 • třída Soviček až pro 24 dětí ve věku 3 – 6 let.
Součástí školky je i služba Dětská skupina „Broučci“ – alternativní služba péče o předškolní děti, a to od 1,5 roku do 3 let. Zařízení poskytuje hlídání dětí, není nezbytná účast dítěte každý den.

Cenaceník mateřské školy
ceník dětské skupiny
Služba je určenadětem ve věku 1,5 - 6 let

 

Kontakty

Langrova (Palác Schönberg) 25 /
Šumperk, 78701

tel: 420725166774

boruvka@skolkasumperk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)

Město Šumperk – KLUBÍK

Volnočasovou aktivitu KLUBÍK realizuje Město Šumperk.

Posláním KLUBÍKu je rozvoj pozitivního potencionálu dětí, podpora jejich zdravého rozvoje v základních životních hodnotách a mezilidských vztazích.
 
Cenazdarma

Provozní doba

út 
čt

13:00 - 16:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:00

Služba je určenadětem ve věku 5 - 12 let

Poskytované služby

 • Pomoc s přípravou dětí do školy.
 • Aktivní trávení volného času dle svého zájmu formou dílen - výtvarná, taneční, hudební, sportovní.

Kontakty

Temenická 2620 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583388803

jana.orehekova@sumperk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)

Nemocnice Šumperk a.s. - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Služba je určena klientům, kteří nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. S ohledem na zdravotní stav proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo je zajištěno poskytování terénních, ambulantních nebo pobytových sociálních služeb.

Kapacita

15 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

klientům dlouhodobě hospitalizovaným na ošetřovatelském úseku Nemocnice Šumperk a.s., kdy již pominuly důvody hospitalizace, ale klient nemá vytvořené podmínky pro propuštění do domácí péče
- seniorům
- osobám s chronickým onemocněním
- osobám s tělesným postižením

Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Aktivizační činnosti (návštěvy dobrovolníků, zdravotních klaunů, zooterapie, muzikoterapie, trénování paměti, rehabilitační ošetřování).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakty

Nerudova 640 / 41
Šumperk, 78701

tel: 420583334564

dana.stefeckova@nemocnicesumpe

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. - Poradna pro ženy

Pomoc ženám, dívkám a rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Provozní doba

st

9:30 - 11:30

9:30 - 13:00


Poskytované služby
 • Odborné sociální poradenství - pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí, pomoc se sepsáním různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, zprostředkování kontaktu na další odborníky.
 • Materiální pomoc - poskytnutí nebo zapůjčení především dětského a kojeneckého vybavení.
 • Pro/rodinné provázení - pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí. Dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, mezigeneračních a jiných problémů.
 • Příprava na mateřství - skupinová příprava a podpora těhotných žen, praktické informace o těhotenství a porodu, nácvik rodičovských dovedností, těhotenské cvičení a uvolňovací techniky.

Kontakty

Komenského 810 / 9
Šumperk, 78701

tel: 420603213845

olomouc@poradnaprozeny.eu

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk

PPP a SPC OK poskytuje odbornou diagnostickou, intervenční a metodickou pomoc při řešení vývojových a vzdělávacích i výchovných potíží dětí, též rodinám (ev. jiným výchovným institucím) a školám.
Klíčovou náplní práce odborných pracovníků PPP a SPC, kterými jsou psychologové a speciální pedagogové, je přímá práce s klientem (ve věku 3-19 let), s jeho rodiči a pedagogy. 

Cena

PPP a SPC OK je státní školské zařízení a činnost poskytuje zdarma

Provozní doba

po

7:00–15:30 (vydávání zpráv)

út

7:00–14:30

st

7:00–16:30 (vydávání zpráv)

čt

7:00–14:30

7:00–14:30

Služba je určena

dětem v předškolním věku (zpravidla od 3 let)
žákům základních škol
studentům středních škol a vyšších odborných škol
školámStandardně nabízené diagnostické a intervenční služby pro:
 • Děti v předškolním věku
  • Pomoc při řešení obtíží s adaptací na MŠ.
  • Posouzení vývojové úrovně a konzultace vývojových zvláštností.
  • Posouzení školní zralosti.
  • Pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností.
  • Vyšetření laterality.
 • Žáky ZŠ
  • Pomoc při řešení výukových obtíží.
  • Pomoc při řešení výchovných obtíží.
  • Kariérové poradenství cílené na žáky 9. ročníku.
  • Pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech.
  • Péče o mimořádně nadané žáky.
 • Studenty SŠ
  • Pomoc při řešení výukových obtíží.
  • Pomoc při řešení výchovných obtíží.
  • Pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech.
  • Péče o mimořádně nadané žáky.
  • Vypracování doporučení k PUP MZ (úpravě podmínek konání maturitní zkoušky).
 • Studenty VOŠ 
  • Pomoc při řešení výukových obtíží.
 • Školy
  • Metodické vedení a konzultační činnost.
  • Pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech.

Kontakty

Husitská 748 / 12
Šumperk, 78701

tel: 420583215279

ppp.spk@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Azylové domy, Dům pro osamělé rodiče s dětmi

Posláním služby azylového domu - Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni je pomáhat osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim zpět se začlenit do společnosti.

Základní poskytované služby jsou ubytovací služby, jejichž délka trvá 3 měsíce, nejdéle však 12 měsíců.

Kapacita

14 bytů 1+1 ... 14 klientů
(s max. počtem 4 nezletilých dětí / klient/ka)

Cena

dle aktuálního ceníku

Bezbariérovost

NE

Provozní dobanepřetržitě 
(maximální délka pobytu je 1 rok)

Služba je určena

maminkám v posledním trimestru
osamělým rodičům, případně zákonným zástupcům, s maximálním počtem 4 nezletilých dětí, které mají ve své péči a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Základní činnosti
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Gagarinova 2364 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420583550230

novak.jiri@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Denní stacionáře

Denní stacionář je určen seniorům a dospělým občanům se zdravotním postižením, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami doma. Navštěvují nás občané žijící ve společné domácnosti se svými blízkými, které o ně nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné.
Služba denního stacionáře je poskytována v příjemném prostředí, uživatelé si sami zvažují, do kterých aktivit se zapojí. 
 

Kapacita

22 uživatelů

Cena

dle aktuálního ceníku 

Provozní dobapo - pá: 7:00 - 16:00 

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám od 50 let výše, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Osoby žijící ve své domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně nemohou celodenně pečovat.

Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Poskytnutí stravy (svačiny, oběd, snídaně, večeře).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

Kontakty

Bohdíkovská 2336 / 24
Šumperk, 78701

tel: 420608733247

pospisilova.petra@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Kontaktní centra, Kontaktní a poradenské centrum Krédo

Posláním služby kontaktního centra je vést klienty k ochraně vlastního zdraví a tím i k ochraně veřejnosti před negativními dopady užívání drog, stabilizovat a zlepšit kvalitu života klienta po stránce sociální, psychické a zdravotní.


Kapacita

Maximální okamžitá kapacita poradenství a výměnného programu jsou 3 osoby.
Maximální okamžitá kapacita kontaktní místnosti je 10 osob.

Cena

zdarma

Provozní doba po-pá: 8:30-12:00 12:30-16:30

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám s projevy návykového chování, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a jejich blízkým. Věkové rozpětí cílové skupiny je od 15 do 64 let.


Základní činnosti
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Další služby

Kontakty

Temenická 2621 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420774716020

k-centrum@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Krizová pomoc, Krizový byt

Posláním služby krizová pomoc je poskytnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v životní krizi a to zejména prostřednictvím krátkodobého ubytování, sociálního poradenství a zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky.

Kapacita

1 (1 byt)

Cena

zdarma (pobyt na 7 dní zdarma)

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v krizi, kteří se nachází  v ohrožení zdraví či života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit danou situaci vlastními silami. 

Základní poskytované služby
 • Krizová intervence.
 • Ubytování.
 • Poskytnutí strany nebo pomoc při jejím zajištění.
 • Sociálně terapeutická činnost.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Podpora posílení soběstačnosti.

Další služby

Kontakty

Gagarinova 2364 / 5
Šumperk, 78701

tel: 420777911121

novak.jiri@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky