Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Nízkoprahový klub pro děti a mládež RACHOT

NZDM Rachot dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci poskytuje informace, podporu a odbornou pomoc a zajišťuje bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času.
Dlouhodobým cílem NZDM Rachot je pozitivní změna v životě klienta a zlepšení sociální situace (sociální začlenění dětí a mladých lidí do vrstevnické skupiny i do společnosti).

Kapacita

Maximální okamžitá kapacita klubu je 20 dětí.

Cena

zdarma

Provozní doba po-pá 13:00-18:00 

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

Služba je poskytována dětem a mládeži ve věku od 8–20 let ze Šumperka a okolí, kteří zažívají, nebo mohou v budoucnu zažít komplikované, tíživé životní události, konflikty s okolím, s pravidly a zákony, negativní zkušenosti a rizikové chování.


Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby


Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420583550237

hanakova.lubica@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Odborné sociální poradenství, Centrum sociálního poradenství

Centrum sociálního poradenství poskytuje seniorům, osobám s tělesným postiženým, chronickým omezením a jejich rodinám bezplatné, nestranné a diskrétní rady a informace, které jim umožní předejít, zlepšit nebo vyřešit jejich těžkou životní situaci.

Poradenství je poskytováno v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory, problematiky týkající se financí a dluhů a obětem podvodného jednání. V případě, že zájemce o službu se není schopen dopravit do prostor poradny je po vzájemné domluvě možné zajistit poradenství přímo v jeho domácnosti. V rámci služby je nabízeno také zapůjčení kompenzačních pomůcek.


Kapacita

ambulantní

počet intervencí (30 min. jednání): max. 6 intervencí/ den.

terénní

počet intervencí (30 min. jednání): max. 6 intervencí/ den.

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

po

7:30–12:00

12:30–17:00

út

12:30–15:30

st

7:30–12:00

7:30–12:00

terénní

út

7:30–12.00

st

12:30–15:30

čt

7:30–12:00

12:30–17:00

12:30–15:00

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

dospělým osobám s kombinovaným postižením, osobám s tělesným postižením, osobám v krizi a seniorům.


Základní činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420724868849

skala.jiri@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je poskytnout osobám se sníženou soběstačností potřebnou pomoc a podporu včetně ubytovaní, a to po dobu, kdy o ně není možné pečovat v domácím prostředí nebo když si pečující osoba potřebuje na přechodnou dobu zajistit nezbytný odpočinek.

Kapacita

12 lůžek

Cena

dle platného ceníku

Provozní doba

nepřetržitě (odlehčovací službu může uživatel využít v rozmezí 1 dne nebo max. 3 měsíců)

Kontaktní pracovník je k dispozici: po-pá: 8-14 hod. (dále dle domluvy) 

Bezbariérovost 

ANO

Služba je určena

osobám od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost, např. v oblasti péče o svoji osobu, při hygieně nebo při přípravě a zajištění stravy, a to z důvodu věku, chronického onemocnění  nebo zdravotního postižení.
Jsou to osoby žijící ve své vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný odpočinek.


Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Ubytování (včetně úklidu, praní; žehlení a drobných oprav - ložního a osobního prádla).
 • Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Další služby

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420777911120

valentova.anna@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím prostředí, podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovení nebo zachování původního životního stylu.

Pečovatelská služba je poskytována ve městě Šumperku včetně v tzv. Domech s pečovatelskou službou (DPS) a okolních obcích s dojezdovou vzdáleností do 10 km od města Šumperka.


Kapacita

po-pá

7:00 - 13:00 … 6 uživatelů

13:00 - 15:00 … 4 uživatelé

15:00 - 16:00 … 1 uživatel

16:00 - 20:00 … 2 uživatelé

so-ne 

7:00 - 12:00 … 3 uživatelé

12:00 - 14:00 … 2 uživatelé

16:00 - 20:00 … 2 uživatelé

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

po - pá

7:00 - 20:00

so - ne

7:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

V odpoledních hodinách, o víkendech a o svátcích, jsou poskytovány pečovatelské úkony pouze k zajištění péče o vlastní osobu.

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
seniorům a osobám starším 18 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, chronickým onemocněním, kombinovaným postižením nebo osobám s tělesným postižením, které si nejsou schopny vlastními silami zajistiti naplnění základních životních potřeb.


Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Další služby

Kontakty

Bohdíkovská 2336 / 24
Šumperk, 78701

tel: 420777716034

valcikova.zdenka@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Podpora pečujících

Pomoc a podpora odborníků při péči o blízkého.
 • Zaškolení v péči.
 • Podpora odborníků v otázkách péče, výživy, rehabilitace, psychické kondice, komunikace.
 • Informace ohledně zajištění financí na péči.
 • Informace, jak upravit vhodně domácí prostředí pro snazší péči.
 • Praktické workshopy.
 • Kluby pečujících, kde můžete sdílet své zkušenosti.
 • Tematické setkání pečujících.

Provozní doba po 8:00-12:00  
st  12:00-15:30 
Cena zdarma 
Služba je určena osobám pečujícím o svého blízkého či o jinou osobu, a která potřebuje praktickou pomoc či radu odborníka nebo sdílet své zkušenosti s dalšími pečujícími.  

Další služby


Kontakty

Gen. Svobody / 68
Šumperk, 78701

tel: 420607123758

pecujici@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Sociální rehabilitace, Centrum therasuit

Posláním sociální rehabilitace je umožnit osobám s pohybovým postižením takový rozvoj jejich schopností a dovedností, který bude mít zásadní vliv na zvýšení jejich samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se mohli zapojit co nejlépe do běžného života svých vrstevníků a společnosti.

Služba je zaměřena na intenzivní a individuální nácvik sociálních schopností a dovedností v 4 týdenním cyklu, tak aby se zlepšila samostatnost a soběstačnost osob s pohybovým postižením a mohli se zapojit co nejlépe do běžného života svých vrstevníků a společnosti.
Uživatelé služby mohou využít nadstandartní terapii Therasuit, která spočívá v individuálním cvičení ve speciálních oblecích, díky kterému se mění pohybové vzorce osob s pohybovým postižením a v mozku se vytvářejí vzorce nové, které umožňují lepší pohyb.

Kapacita

2 uživatelé (maximální okamžitá kapacita)
8 uživatelů (maximální denní kapacita)

Cena

zdarma
uživatelé si hradí náklady spojené s nadstandartní terapií Therasuit dle aktuálního ceníku

Provozní doba

základních činností sociální rehabilitace: 
po - čt: 7:00 - 17:00
pá: 7:00 - 14:00

fakultativní terapie Therasuit:
po - pá: 7:00 - 17:00 (dle předem domluvených termínů)

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s pohybovým postižením ať už vrozeným (děti s dětskou mozkovou obrnou) nebo získaným během života (stavy po cévní mozkové příhodě, úrazy apod.). 
osobám, které k pohybovému postižení mají přidružené i jiné smyslové postižení a jsou ve věku od 1 roku do 64 let


Fakultativní činnost  -  terapie Therasuit

 • je poskytována na základě rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Terapie je určena pouze pro uživatele sociální rehabilitace,
 • zajišťují pracovníci na pozici fyzioterapeut,
 • je poskytována v 3 nebo 4 týdenních cyklech.

Další služby


Kontakty

Temenická 2924 / 35
Šumperk, 78701

tel: 420583550544

zarubova.kamila@pontis.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Poradna pro oběti trestných činů Šumperk

Pomoc a poradenství obětem trestných činů.


 • Podpora a pomoc všem obětem trestných činů.
 • Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu.
 • Poradenství v rámci orientace v trestním řízení.
 • Základní právní informace.
 • Zprostředkování dalších služeb.

 Cena

zdarma

Provozní doba

po 12:30-15:30

st

8:30-11:30

poradnu je možné kontaktovat i mimo uvedené dny a to telefonicky nebo e-mailem

Bezbariérovost

NE (vchod z ul. Dr. E. Beneše)

Kontakty

M.R.Štefánika 412 / 12b
Šumperk, 78701

tel: 420720932287

mhanusova@pms.justice.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Probační a mediační služba Šumperk

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.


Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Provozní doba

po–čt

8:00–11:30

12:30–16:00

8:00–13:00


Odborné činnosti

 • Podpora obětem trestných činů.
 • Mediace - možnost mimosoudního řešení konfliktu.
 • Pro pachatele
  • obecně prospěšné práce - možnost odsouzenému odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání.
  • parole - podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
  • probace - probační dohled ukládá obviněnému nebo odsouzenému státní zástupce nebo soudce, pokud považuje za účelné sledovat a kontrolovat po určitou dobu chování pachatele.
  • trest domácího vězení.
  • trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - spočívá v zákazu účasti odsouzeného na soudem stanovených akcích.
  • mladiství a děti - specialisté na práci s mládeží PMS zajišťují dle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže výkon uložených trestních opatření a výchovných opatření - zejména dohled probačního úředníka, probační program a nejčastěji ukládané výchovné povinnosti vykonat společensky prospěšnou činnost.

Kontakty

M. R. Štefánika 412 / 12b
Šumperk, 78701

tel: 420773794439

ecmakalova@pms.justice.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Rodinné centrum Vikýrek

RC Vikýrek, z. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je prostřednictvím přátelského setkávání nabízet veřejnosti kulturní, společenské a sportovní akce pro rodiny s dětmi.

RC Vikýrek nabízí prostor pro setkávání rodičů a dětí nejen celého regionu Údolí Desné. Nabízí prostor všem, kteří chtějí poznat samy sebe a souvislosti života. Ženám, které si váží svého ženství a které chtějí vědomě prožít těhotenství a přirozeně porodit. Rodičům, kteří touží po dětech, i těm, co děti již mají. Rodičům, kteří věří v přirozené rodičovství, a tomu, že děti jsou základem budoucnosti světa. Děti zde mají možnost poznávat své vrstevníky, hrát si, zpívat a objevovat svět.

Poskytované služby

 • Pravidelné program pro děti a rodiče (např. hrátky pro miminka, kočárkování - cvičení s kočárky, angličtina pro nejmenší atd.).
 • Kurzy pro nastávající maminky (předporodní příprava a Poradna péče o dítě).
 • Akce pro veřejnost (kulturní, společenské, tvořivé a sportovní akce pro děti, dospělé i rodiny).
 • Poradny (poradnarcvikyrek@seznam.cz).
 • Tábory.
 • Půjčovna dětských atrakcí. 
 • Půjčovna pomůcek pro miminka (bližší informace a rezervace na: info@vikyrek.cz nebo na telefonním čísle 723 250 972).
 • Půjčovna knih.

Kontakty

Sportovní / 273
Vikýřovice, 78813

tel: 420777492084

info@vikyrek.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

SESTŘIČKA.cz - Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče plně zastupuje zdravotní péči nemocničních lůžkových zařízení. Ve známém prostředí nemocný dostává kvalifikované, odborné ošetření, minimálně na stejné úrovni jako během hospitalizace.


Cena

plně hrazena zdravotní pojišťovnou v rozsahu, který stanoví ošetřující lékař

Provozní doba po-pá: 7:00-15:00 

Služba je určena

pacientům, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci. Rozsah péče se liší případ od případu a určuje jej ošetřující, nebo praktický lékař.
klientům všech věkových kategorií, kteří potřebují buď krátkodobé ošetření například po úrazu či operaci, nebo trpí chronickým onemocněním a museli by být hospitalizování na lůžkových odděleních nemocnic, nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné
pacientům v terminálním stádiu života, tedy pro umírající.

V rámci domácí zdravotní péče je poskytována ve spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem obecná paliativní péči. Jedná se o komplexní  péči u pacientů v závěru života ve vlastním sociálním prostředí. Obecnou paliativní péče je zajišťována prostřednictvím multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, sester, psychoterapeutů a sociálních pracovníků. Společným cílem je zajistit pacientovi kvalitní léčbu a komplexní ošetřovatelskou péči v jeho přirozeném sociálním prostředí tak, aby mohl do konce života pobývat v domácím prostředí.

Kontakty

Zábřežská 596 / 40
Šumperk, 78701

tel: 420588003861

sumperk@sestricka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Tisk stránky