Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Sociální služby pro seniory Šumperk - Domovy pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří v důsledku svého věku mají sníženou soběstačnost – ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Cílem služby je umožnit uživatelům prostřednictvím individuální podpory a pomoci přiblížit se běžnému způsobu života dle jejich zvyklostí a potřeb

Kapacita

172 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

částečná

Služba je určena

lidem starším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti:
 • celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, 
 • celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy, 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 • sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:
 • Ošetřovatelské služby  
 • Lékařská péče

 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení 
 • Pečovatelská služba

Kontakty

U sanatoria 2631 / 25
Šumperk, 78701

tel: 420583215518

gargulakova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Domovy se zvláštním režimem

Posláním sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří mají v důsledku onemocnění demencí sníženou soběstačnost – ocitli se v nepříznivé sociální situaci.


Cílem individuálně plánovanou službou udržet a upevňovat stávající schopnosti a dovednosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy, komunikace, orientace a kognitivních schopností.

Kapacita

58 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

částečná

Služba je určena

osobám od 50 let věku s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou demencí a ostatními typy demence, osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby

Základní činnosti:
 • celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, 
 • celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy, 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 • aktivizační činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
 • sociálně terapeutické činnosti

Další služby:

 • Ošetřovatelské služby
 • Zdravotní péče

 • Domovy pro seniory
 • Chráněné bydlení
 • Pečovatelská služba


Kontakty

U Sanatoria 2631 / 25
Šumperk, 78701

tel: 420583215518

cechova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Bludov

Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty se sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.


Prioritním cílem je kvalitní poskytování sociální služby, která povede k podpoře a pomoci při udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit. 

Kapacita

15 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém prostředí.

Základní činnosti:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
 • poskytnutí ubytování, 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 • sociálně terapeutické činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Pečovatelská služba

Kontakty

Lázeňská 359 /
Bludov, 78961

tel: 420778705674

gedusova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Nové Losiny

Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klientyse sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.


Prioritním cílem je kvalitní poskytování sociální služby, která povede k podpoře a pomoci při udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit.

Kapacita

12 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém prostředí

Základní činnosti:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
 • poskytnutí ubytování, 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 • sociálně terapeutické činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Další služby:

 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Pečovatelská služba

Kontakty

Nové Losiny 119 /
Jindřichov, 78823

tel: 420778705674

gedusova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Šumperk

Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty se sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.

Prioritním cílem je kvalitní poskytování sociální služby, která povede k podpoře a pomoci při udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit.

Kapacita

20 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém prostředí

Základní činnosti:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
 • poskytnutí ubytování, 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 • sociálně terapeutické činnosti, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby:
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Pečovatelská služba

Kontakty

Vančurova 808 / 37
Šumperk, 78701

tel: 420778705674

gedusova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům a dospělým lidem s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením při zvládání běžných životních potřeb, které si tito lidé vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou zabezpečit sami, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí, žít plnohodnotný život, popřípadě jim pomoci k návratu do běžného života.

Kapacita

350 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

po - pá:
so a ne:

7:00 - 15:30
9:00 - 12:00

Služba je určena

seniorům a osobám s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří, i přes své zdravotní potíže, jsou schopni zůstat v domácím prostředí a potřebují naši pomoc.
Rodinám, v nichž se narodily současně tři a více dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc
.

Základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další služby:
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

 

Kontakty

Kozinova 22 / 4
Šumperk, 78701

tel: 420778880659

pokorna@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

SOS dětské vesničky - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Ve středisku SOS Kompas je poskytována preventivní péče terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte.
Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. Služba je poskytována ve formě ambulantní (v prostorách pobočky SOS Kompas) nebo ve formě terénní (v domácnosti rodiny, na úřadech či na jiném předem dohodnutém místě).


Kapacita

ambulantní

5 klientů (maximální denní kapacita)

terénní

8 klientů (maximální denní kapacita)

Cena

zdarma

Provozní doba

po

7:00 - 11:30

12:00 - 17:00

terénní 

út

7:00 - 11:30

12:00 - 15:00

ambulantní 

st

7:00 - 11:30

12:00 - 17:00

terénní

čt

7:00 - 11:30

12:00 - 15:00

terénní

7:00 - 11:30

12:00 - 13:30

terénní

Bezbariérovost

ne

Služba je určena

rodinám s dítětem/dětmi nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí).
Jedná se o rodiny s dětmi do 26 let věku.

Základní činnosti:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakty

Masarykovo náměstí 23 / 22
Zábřeh, 78901

tel: 420797972248

sona.kolarova@sos-vesnicky.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum je součástí ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedické Schola Viva, o.p.s.

SPC zabezpečuje komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, reedukační a terapeutickou činnost především pro děti s vadou řeči a specifickými poruchami učení a chování.

Provozní doba

po

7:00-17:30

út

7:00-16:30

st

7:00-16:30

čt

7:00-17:30

7:00-14:00

Poskytované služby
 • péče o děti s vadami řeči a se specifickými poruchami učení
 • diagnostika školní zralosti a poradenství pro děti předškolního věku
 • poradenství rodinám, školským a zdravotnickým zařízením
 • poradenství a diagnostika mládeži i dospělým se zaměřením na specifické problémy v jazykové oblasti (dyslexie)
 • pro potřeby kmenové ZŠ Schola Viva, ale také pro ostatní školy nejen šumperského regionu
 • terapie: muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie, podpůrné psychoterapeutické relaxace individuální i skupinové a terapeutické zdravotní cvičení
Další aktivity:
 • metodické vedení logopedických asistentů
 • semináře pro logopedické asistenty
 • přednášky o výukových obtížích a školní zralosti
 • poradenství při volbě povolání či dalšího studia pro žáky 9.roč. ZŠ (říjen-leden)
 • stimulační program zaměřený na rozvoj řeči, zrakového, sluchového vnímání a grafomotoriky pro děti předškolního věku
 • stimulační programy pro školáky s obtížemi v učení i chování, poruchou pozornosti a hyperaktivitou
 • vzdělávací programy akreditované MŠMT

Kontakty

Erbenova 2298 / 16
Šumperk, 78701

tel: 420583222324

spc@schola-viva.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Odborné sociální poradenství, Občanská poradna

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby uživatelé byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání.
Služba poskytuje rady a informace v následujících oblastech: 
 • bydlení, práva a povinnosti v rodinných a partnerských vztazích, 
 • právní systém a ochrana, 
 • sociální pomoc, sociální dávky, 
 • dluhová problematika, oddlužení, 
 • pracovně právní problematika,
 • ochrana spotřebitele,
 • zdravotnictví, 
 • školství, 
 • soudní řízení.
 • sepsání návrhů, žalob, opravných prostředků na soudy, které nevyžadují právní zastoupení a návrhů na oddlužení. 

Kapacita

ambulantní:
terénní:

1 (okamžitá)
1

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

po

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00 (pro objednané)

st

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

čt

8:00 - 12:00 (pro objednané)

terénní

út

9:00 - 12:00

terénně je služba poskytována pouze na základě dohody, ve výjimečných případech, kdy uživatel ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nemůže navštívit pobočku Občanské poradny a není v blízkosti obdobná služba.

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu je, nebo může být omezen jejich přístup k běžným zdrojům společnosti. (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění).


Základní činnosti:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701

tel: 420725101815

poradna.sumperk@jekhetane.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO usiluje o zdravý vývoj dítěte ve fungující rodině schopné řešit své problémy.Pomáhá upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi, zvyšovat rodičovské kompetence, podporovat vzdělávání dětí, doprovází uživatele při vyřizování osobních záležitostí.

Kapacita

ambulantní:
terénní:

1
2

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

út

9:00 - 12:00

terénní

po
út
st
čt

9:00 - 12:00
-
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

nastávajícím rodičům nebo rodinám s dětmi/dítětem, kde alespoň jedno dítě plní povinnou školní docházku, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území města Šumperka a na Šumpersku.

 
Základní činnosti:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:
 • Poskytování potravinové pomoci
 • Poskytování jiné hmotné pomoci rodinám
 • Výkon sociálně-právní ochrany dětí

 • Odborné sociální poradenství, Občanská poradna
 • Terénní programy

Kontakty

Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701

tel: 420725011552

rodina.sumperk@jekhetane.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky