Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Odborné sociální poradenství

Sociální poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.


Posláním služby je zprostředkovat osobám se zrakovým postižením komplexní informace, podporu a rady k řešení jejich ztížené životní situace vyplývající ze ztráty nebo zhoršení zraku, pomoc při překonávání bariér v přístupu k informacím a posilovat tak samostatnost a nezávislost lidí se zrakovým postižením.


Kapacita

ambulantní:

30 klientů

terénní:

15 klientů

Cena

zdarma

 

Provozní doba

po

9:00–12:00 13:00–16:00

st

9:00–12:00 13:00–16:00

čt

9:00–13:00 dle dohody

 Poradní dny Hanušovice - každé úterý v měsíci od 9:30 do 14:00 hod. v prostorách kanceláře SONS v Multifunkčním domu soc. služeb, ul. Školní 199, Hanušovice

Bezbariérovost

NE, po dohodě s pracovníky je možno využít bezbariérový přístup do spodní klubovny a zde vyřídit záležitosti klienta

Služba je určena

osobám se zrakovým postižením starším 16 let a rodinným příslušníkům (osobám blízkým) jednajícím v zájmu těžce zrakově postižených osob.

Základní činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Pořádání rekondičních a rehabilitačních pobytů.
 • Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením.

Kontakty

8. května 444 / 22
Šumperk, 78701

tel: 420583217105

jandrtova@sons.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cílem služby je vytvářet prostor pro smysluplné trávení volného času, získávání nových zkušeností, dovedností i znalostí a v neposlední řadě získávání, obnovování a udržení sociálních kontaktů.

Aktivity jsou přizpůsobeny potřebám osob se zrakovým postižením. Organizujeme například jazykové kurzy, tyflodílny, relaxační kurzy, kluby a kroužky, sportovní aktivity, rekondiční a rehabilitační pobyty. Při veškerých činnostech pomáhají lidem se zrakovým handicapem dobrovolníci, kteří však respektují individuální potřeby jednotlivých klientů.


Kapacita

ambulantní:

25 klientů

terénní:

15 klientů

Cena

zdarma

 

Provozní doba

po

9:00–12:00 13:00–16:00

st

9:00–12:00 13:00–16:00

čt

9:00–13:00 dle dohody

  Poradní dny Hanušovice - každé úterý v měsíci od 9:30 do 14:00 hod. v prostorách  kanceláře SONS v Multifunkčním domu soc. služeb, ul. Školní 199, Hanušovice.  

Bezbariérovost

NE, po dohodě s pracovníky je možno využít bezbariérový přístup do spodní klubovny a zde vyřídit záležitosti klienta

Služba je určena

osobám se zrakovým postižením starším 16 let, které mají specifické problémy z důvodu poškození zraku a v důsledku tohoto postižení se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Základní činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

 • Odborné sociální poradenství.
 • Pořádání rekondičních a rehabilitačních pobytů.
 • Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením.

Kontakty

8. května 444 / 22
Šumperk, 78701

tel: 420583217105

sumperk-odbocka@sons.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby Libina - Domovy pro seniory

Posláním sociální služby Domova pro seniory je zajištění potřebné péče a podpory uživatelům, které vedou k zachování jejich soběstačnosti a začlenění se do kolektivního soužití, popřípadě k návratu do běžného života.
 

Kapacita

21 lůžek (13 lůžek na ošetřovatelském oddělení a 8 lůžek v obytném pavilonu D1)

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

částečně

Služba je určena

osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Základní činnosti
 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Poskytnutí podmínek a pomoci při osobní hygieně.
 • Poskytnutí pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Domovy se zvláštním režimem. 

Kontakty

Libina 540 /
Libina, 78805

tel: 420583233203

ddlibina@ddlibina.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby Libina - Domovy se zvláštním režimem

Posláním služby je poskytování potřebné podpory a pomoci uživatelům ve věku od 50 let s chronickým duševním onemocněním a seniorům se stařeckou a ostatními typy demencí při zachování jejich soběstačnosti, funkčních sociálních vazeb a péče v důstojném prostředí Sociálních služeb Libina.

Kapacita

51 lůžek (38 lůžek na hlavní budově, 13 lůžek v obytném pavilonu D2)

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

částečně

Služba je určena

osobám od 50 let s chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností a závislostí na pomoci jiné fyzické osoby
- osoby se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demence,
- osoby s demencí, která vznikla v důsledku nadužívání návykových látek.


Základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Poskytnutí podmínek a pomoci při osobní hygieně.
 • Poskytnutí pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

 • Domovy pro seniory.

Kontakty

Libina 540 /
Libina, 78805

tel: 420731656412

ddlibina@ddlibina.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Domovy pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří v důsledku svého věku mají sníženou soběstačnost – ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Cílem služby je umožnit uživatelům prostřednictvím individuální podpory a pomoci přiblížit se běžnému způsobu života dle jejich zvyklostí a potřeb

Kapacita

172 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

částečná

Služba je určena

lidem starším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti
 • Celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla.
 • Celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby
 • Domovy se zvláštním režimem.
 • Chráněné bydlení.
 • Pečovatelská služba.

Kontakty

U sanatoria 2631 / 25
Šumperk, 78701

tel: 420583215518

gargulakova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Domovy se zvláštním režimem

Posláním sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří mají v důsledku onemocnění demencí sníženou soběstačnost – ocitli se v nepříznivé sociální situaci.


Cílem individuálně plánovanou službou udržet a upevňovat stávající schopnosti a dovednosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy, komunikace, orientace a kognitivních schopností.

Kapacita

58 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Bezbariérovost

částečná

Služba je určena

osobám od 50 let věku s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou demencí a ostatními typy demence, osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby

Základní činnosti
 • Celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla.
 • Celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy. 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Sociálně terapeutické činnosti.

Další služby

 • Domovy pro seniory.
 • Chráněné bydlení.
 • Pečovatelská služba.


Kontakty

U Sanatoria 2631 / 25
Šumperk, 78701

tel: 420583215518

krolakova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Bludov

Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty se sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.


Prioritním cílem je kvalitní poskytování sociální služby, která povede k podpoře a pomoci při udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit. 

Kapacita

15 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém prostředí.

Základní činnosti
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby
 • Domovy pro seniory.
 • Domovy se zvláštním režimem.
 • Pečovatelská služba.

Kontakty

Lázeňská 359 /
Bludov, 78961

tel: 420778705674

kozakova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Nové Losiny

Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klientyse sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.


Prioritním cílem je kvalitní poskytování sociální služby, která povede k podpoře a pomoci při udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit.

Kapacita

12 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém prostředí

Základní činnosti
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Další služby

 • Domovy pro seniory.
 • Domovy se zvláštním režimem.
 • Pečovatelská služba.

Kontakty

Nové Losiny 119 /
Jindřichov, 78823

tel: 420778705674

kozakova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Šumperk

Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty se sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.

Prioritním cílem je kvalitní poskytování sociální služby, která povede k podpoře a pomoci při udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit.

Kapacita

20 klientů

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitě 

Služba je určena

osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém prostředí

Základní činnosti
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby
 • Domovy pro seniory.
 • Domovy se zvláštním režimem.
 • Pečovatelská služba.

Kontakty

Vančurova 808 / 37
Šumperk, 78701

tel: 420778705674

kozakova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům a dospělým lidem s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením při zvládání běžných životních potřeb, které si tito lidé vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou zabezpečit sami, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí, žít plnohodnotný život, popřípadě jim pomoci k návratu do běžného života.

Kapacita

v jednom okamžiku - 11 uživatelů.
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů ve městě Šumperku a v obcích v okruhu 30 km.

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

po - ne:

7:00 - 19:00

Služba je určena

seniorům a dospělým osobám s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří přes své zdravotní potíže, jsou schopni zůstat v domácím prostředí a potřebují pomoc a podporu sociální služby.
Rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Další služby
 • Domovy pro seniory.
 • Domovy se zvláštním režimem.
 • Chráněné bydlení.

 

Kontakty

U sanatoria 2631 / 25
Šumperk, 78701

tel: 420773779789

kubickova@socsluzby.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
Tisk stránky