Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. - Odborné sociální poradenství, Poradna pro rodinu Šumperk

Posláním Poraden pro rodinu Olomouckého kraje je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání nepříznivých životních situací a posilování jejich schopnosti tyto situace aktivně a samostatně řešit.


Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně-právního poradenství. Za nepříznivé situace jsou považovány zejména rodinné problémy, kdy jsou ohroženy základní funkce rodiny, manželské a partnerské krize, situace související s rozvodem či rozpadem partnerství a jejich následků, především s ohledem na děti.

Kapacita

2 (okamžitá)

Cena

zdarma

Provozní doba

po:
út:
st:
čt:
pá:

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

rodiny, páry a jednotlivci, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožení sociálním vyloučením v souvislosti s rodinnou, manželskou či partnerskou problematikou.

Základní činnosti:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Palackého 3040 / 2
Šumperk, 78701

tel: 420583213141

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

PhDr. Petra Müllerová, PhD. ředitelka SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk

Pracoviště SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
 • Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů - Komín
  Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
  Telefon +420 583 214 212
 • Vila Doris (vedení SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk)
  17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
  Telefon: +420 583 214 214
 • Švagrov – pobytové středisko ekologické výchovy
  Vernířovice 172, 788 15 Velké Losiny

Táborové základny

 • Štědrákova Lhota - sezónní stanová táborová základna
  TZ Štědrákova Lhota, 789 63  Ruda nad Moravou
 • Krásné - stará škola (pobytová chalupa)
  TZ Hraběšice-Osada Krásné, Hraběšice 39

Kontakty

Komenského 810 / 9
Šumperk, 78701

tel: 420583214214

info@doris.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk

SVP Dobrá Vyhlídka je školské zařízení zaměřené na pomoc a řešení poruch chování, výchovných problémů a vztahových obtíží.


Kapacita pobytová služba: 8 dětí (jedná se o koedukované zařízení, tzn. mohou zde být ubytovány jak dívky, tak chlapci)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní služba

po - čt: 

08:00 - 17:00 

pá:

07:00 - 15:00

pobytová služba

nepřetržitě

Služba je určena

ambulantní služba:
- dětem a mladým dospělým ve věku od 3 do 26 let, 
- zákonným zástupcům a osobám odpovědným za výchovu
- školám a pedagogickým pracovníkům

pobytová služba pro děti ve věku od 8 do 18 let

Poskytované služby:
podpora, pomoc, poradenství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům.

 • ambulance
  • rodina (individuální a rodinné konzultace, rodičovské skupiny, preventivně stimulační program)
  • škola (preventivní a intervenční programy, adaptační a kohezivní pobyty pro školy, poradenství pro pedagogické pracovníky)
 • pobytová služba Kontakty

Vyhlídka 369 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420778445825

svp@dds-spk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Odborné sociální poradenství, Centrum sociálního poradenství sluchově postiženým občanům

Cílem sociálních služeb poskytovaných SNN v ČR je vyloučení nepříznivé sociální situace a podpoření sluchově postižených osob, aby se snažili se svým sluchovým postižením aktivně a důstojně žít a začlenili se co nejlépe do majoritní společnosti.


Kapacita

4 / poradní den

Cena

zdarma

Provozní doba 

po a st: 
út a čt: 

8:30 - 11:30   13:00 - 16:30
dle individuální dohody

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám se sluchovým postižením - osoby nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem, nositele kochleárních implantátů, popř. osoby s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové postižení.

Základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.


Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420603715172

szdp.sumperk@centrum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TAXÍK MAXÍK ZVÝHODNĚNÉ TAXI PRO SENIORY

Služba určená k přepravě seniorů nad 65 let a zdravotně znevýhodněných občanů města Šumperk.

Služba určená k přepravě seniorů nad 65 let a zdravotně znevýhodněných občanů města Šumperk. Službu  lze využít k přepravě k poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb na území města Šumperk. Službu financuje město Šumperk a provozuje nezisková organizace PONTIS Šumperk o.p.s.


Cena

50 Kč / osoba – 1 jízda (1 směr) na území Šumperka (hrazeno řidiči v hotovosti při výstupu)

1 doprovázející osoba je přepravována zdarma

Objednání služby

po–pá

8.00 - 13.00

na tel. čísle 774 42 42 39

nejméně jeden pracovní den před plánovanou jízdou
nejdříve 3 týdny před plánovanou jízdou

Provozní doba

po–pá

7:00 - 15:00

délka jedné jízdy je max. 60 minut

Služba je určena

seniorům nad 65 let nebo držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Podmínkou využití je věk, trvalé bydliště na území města Šumperk a souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele.
Případný nezbytný doprovod musí být dopředu uveden v objednávce.


Informace pro dispečink

 • jména a příjmení přepravovaných osob
 • počet přepravovaných osob
 • datum narození oprávněných osob nebo číslo průkazu ZTP, ZTP/P
 • datum, čas a místo, případně adresu nástupu
 • místo, případně adresu výstupu
 • kontaktní telefonní číslo
 • informaci, zda bude klient potřebovat dopomoc či doprovod řidiče

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420774424239


zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.

Sociálně aktivizační služby zahrnují kurzy obsluhy PC s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo se zvětšovacím programem a vzdělávací a volnočasové aktivity.

Kapacita

ambulantní

ind. jednání: 1/den, 3/týden, 
skupin. aktivita: 8/akce

terénní

ind. jednání: 1/den, 2/týden, 
skupin. aktivita: max. 6/akce, 
pouze výuka PC: 3/týden

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

út
st

8:00 - 11:30; 12:00 - 15:00 lektor PC (po tel. domluvě)
12:30 - 15:30

terénní

st

15:30 - 16:30

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodů postižení zraku

Základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity)
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:
 • Sociální rehabilitace

Kontakty

8. května 444 / 22
Šumperk, 78701

tel: 420730870769

sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Sociální rehabilitace

Služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením.

Kapacita

ambulantní

ind. jednání: 1/den, 3/týden, 
skupin. aktivita: 8/akce

terénní

ind. jednání: 1/den, 2/týden, 
skupin. aktivita: max. 6/akce

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

st

8:00 - 11:00

terénní

st

11:00 - 12:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku.

Základní činnosti:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Kontakty

8. května 444 / 22
Šumperk, 78701

tel: 420588508059

sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Ústav ekologického vzdělávání, z.ú.

ÚEV Mladoňov funguje od roku 2015 a jeho cílem je efektivní a zábavné využití volného času dětí, mládeže i dospělých; rozvoj různých dovedností, prohloubení vztahu k přírodě, ale také sami k sobě a ke svému okolí.
 • Výukové programy - pro děti z mateřských a základních škol. Všechna témata jsou spjata s enviromentální výchovou a doplněna pohybovými a kreativními prvky.  
 • Akce - jednorázové akce, výlety a školy v přírodě, tábory¨
 • Ubytování -  pro školy, volnočasové skupiny, ale i pro veřejnost. Stravu zajišťujeme v plné výši (až 5 x denně) – dle individuální domluvy. K dispozici je kuchyňka, prostory umožňující pořádání firemních akcí, seminářů a soukromých oslav. Společenská místnost je vybavena dataprojektorem, TV, plátnem. Kapacita ubytovacích míst je 38. V podkroví budovy se nachází víceúčelová místnost. 

Okolí Mladoňova nabízí možnost řady krásných turistických i cyklistických tras, pro zájemce možnost rybaření. V rámci obce je možnost dalšího sportovního vyžití na hřišti, v tanečním sále kulturního domu či využití místní posilovny.

Kontakty

Mladoňov / 84
Nový Malín, 78803

tel: 420731779584

pulterova.lucie@gmail.com

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

VIDA, z.s., VIDA centrum Šumperk - Odborné sociální poradenství

VIDA je celorepubliková organizace, která podporuje rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.

VIDA je organizace, která smysluplně využívá osobní zkušenost s duševním onemocněním v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti.

Kapacita

okamžitá kapacita služby je 1 intervence

Cena 

zdarma

Provozní doba

út, st

10:00–14:00 (po objednání lze i jinak)

čt

10:00–12:00 (po objednání lze i jinak)

10:00–13:00 (po objednání lze i jinak)

Bezbariérovost

Služba je určena

osobám s chronickým duševním onemocněním starším 15 let.

Základní činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Poradenství zejména v oblastech – možnosti zdravotní péče, oblast bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce.

Kontakty

M. R. Štefánika 318 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420775585155

sumperk@vidacentrum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Šumperk

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením, Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., je poskytovat přiměřenou podporu a péči dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením tak, aby prožívali spokojený život, který se bude přibližovat životu v běžném sociálním prostředí.


Kapacita12 klientů 
Cena dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 19 do 64 let

Základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování 
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (logopedická terapie, bazální stimulace)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Masarykovo nám. 1281 / 10
Šumperk, 78701

tel: 420581580033

fialovydomov@vincentinum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky