Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 94

Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk

SVP Dobrá Vyhlídka je školské zařízení zaměřené na pomoc a řešení poruch chování, výchovných problémů a vztahových obtíží.


Kapacita pobytová služba: 8 dětí (jedná se o koedukované zařízení, tzn. mohou zde být ubytovány jak dívky, tak chlapci)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní služba

po - čt: 

08:00 - 17:00 

pá:

07:00 - 15:00

pobytová služba

nepřetržitě

Služba je určena

ambulantní služba:
- dětem a mladým dospělým ve věku od 3 do 26 let, 
- zákonným zástupcům a osobám odpovědným za výchovu
- školám a pedagogickým pracovníkům

pobytová služba pro děti ve věku od 8 do 18 let

Poskytované služby:
podpora, pomoc, poradenství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům.

 • ambulance
  • rodina (individuální a rodinné konzultace, rodičovské skupiny, preventivně stimulační program)
  • škola (preventivní a intervenční programy, adaptační a kohezivní pobyty pro školy, poradenství pro pedagogické pracovníky)
 • pobytová služba Kontakty

Vyhlídka 369 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420778445825

svp@dds-spk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Odborné sociální poradenství, Centrum sociálního poradenství sluchově postiženým občanům

Cílem sociálních služeb poskytovaných SNN v ČR je vyloučení nepříznivé sociální situace a podpoření sluchově postižených osob, aby se snažili se svým sluchovým postižením aktivně a důstojně žít a začlenili se co nejlépe do majoritní společnosti.


Kapacita

4 / poradní den

Cena

zdarma

Provozní doba 

po a st: 
út a čt: 

8:30 - 11:30   13:00 - 16:30
dle individuální dohody

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám se sluchovým postižením - osoby nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem, nositele kochleárních implantátů, popř. osoby s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové postižení.

Základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.


Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420603715172

szdp.sumperk@centrum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.


Služba poskytuje: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita

1 denně

Cena

zdarma

Provozní dobapo a st: 8:30 - 11:30   13:00 - 16:30 

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám se sluchovým postižením

Základní činnosti:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby: 

 • Centrum sociálního poradenství sluchově postiženým občanům
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420603715172

mojmir.janku@tiscali.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TAXÍK MAXÍK ZVÝHODNĚNÉ TAXI PRO SENIORY

Služba určená k přepravě seniorů nad 65 let a zdravotně znevýhodněných občanů města Šumperk.

Služba určená k přepravě seniorů nad 65 let a zdravotně znevýhodněných občanů města Šumperk. Službu  lze využít k přepravě k poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb na území města Šumperk. Službu financuje město Šumperk a provozuje nezisková organizace PONTIS Šumperk o.p.s.


Cena

30 Kč / osoba – 1 jízda (1 směr) na území Šumperka (hrazeno řidiči v hotovosti při výstupu)

1 doprovázející osoba je přepravována zdarma

Objednání služby

po–pá

8.00 - 13.00

na tel. čísle 774 42 42 39

nejméně jeden pracovní den před plánovanou jízdou
nejdříve 3 týdny před plánovanou jízdou

Provozní doba

po–pá

7:00 - 15:00

délka jedné jízdy je max. 60 minut

Služba je určena

seniorům nad 65 let nebo držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Podmínkou využití je věk, trvalé bydliště na území města Šumperk a souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele.
Případný nezbytný doprovod musí být dopředu uveden v objednávce.


Informace pro dispečink

 • jména a příjmení přepravovaných osob
 • počet přepravovaných osob
 • datum narození oprávněných osob nebo číslo průkazu ZTP, ZTP/P
 • datum, čas a místo, případně adresu nástupu
 • místo, případně adresu výstupu
 • kontaktní telefonní číslo
 • informaci, zda bude klient potřebovat dopomoc či doprovod řidiče

Kontakty

Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701

tel: 420774424239


zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.

Sociálně aktivizační služby zahrnují kurzy obsluhy PC s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo se zvětšovacím programem a vzdělávací a volnočasové aktivity.

Kapacita

ambulantní

ind. jednání: 1/den, 3/týden, 
skupin. aktivita: 8/akce

terénní

ind. jednání: 1/den, 2/týden, 
skupin. aktivita: max. 6/akce, 
pouze výuka PC: 3/týden

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

út
st

8:00 - 11:30; 12:00 - 15:00 lektor PC (po tel. domluvě)
12:30 - 15:30

terénní

st

15:30 - 16:30

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodů postižení zraku

Základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity)
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:
 • Sociální rehabilitace

Kontakty

8. května 444 / 22
Šumperk, 78701

tel: 420730870769

sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Sociální rehabilitace

Služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením.

Kapacita

ambulantní

ind. jednání: 1/den, 3/týden, 
skupin. aktivita: 8/akce

terénní

ind. jednání: 1/den, 2/týden, 
skupin. aktivita: max. 6/akce

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní

st

8:00 - 11:00

terénní

st

11:00 - 12:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

osobám starším 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku.

Základní činnosti:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Kontakty

8. května 444 / 22
Šumperk, 78701

tel: 420588508059

sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Ústav ekologického vzdělávání, z.ú.

ÚEV Mladoňov funguje od roku 2015 a jeho cílem je efektivní a zábavné využití volného času dětí, mládeže i dospělých; rozvoj různých dovedností, prohloubení vztahu k přírodě, ale také sami k sobě a ke svému okolí.
 • Výukové programy - pro děti z mateřských a základních škol. Všechna témata jsou spjata s enviromentální výchovou a doplněna pohybovými a kreativními prvky.  
 • Akce - jednorázové akce, výlety a školy v přírodě, tábory¨
 • Ubytování -  pro školy, volnočasové skupiny, ale i pro veřejnost. Stravu zajišťujeme v plné výši (až 5 x denně) – dle individuální domluvy. K dispozici je kuchyňka, prostory umožňující pořádání firemních akcí, seminářů a soukromých oslav. Společenská místnost je vybavena dataprojektorem, TV, plátnem. Kapacita ubytovacích míst je 38. V podkroví budovy se nachází víceúčelová místnost. 

Okolí Mladoňova nabízí možnost řady krásných turistických i cyklistických tras, pro zájemce možnost rybaření. V rámci obce je možnost dalšího sportovního vyžití na hřišti, v tanečním sále kulturního domu či využití místní posilovny.

Kontakty

Mladoňov / 84
Nový Malín, 78803

tel: 420731779584

pulterova.lucie@gmail.com

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

VICTORIA Agentura domácí péče

Nabízí odbornou ošetřovatelskou péči, prováděnou profesionálně, zdravotními sestrami v prostředí, které uklidňuje a napomáhá léčbě - DOMA.


Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.  Péči poskytuji registrované sestry s kvalifikací a odbornou způsobilostí.

 • rámci domácí zdravotní péče je ve spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem poskytována obecná paliativní péče. Jedná se o komplexní péči u pacientů v závěru života ve vlastním sociálním prostředí. 

Cena

služba je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta

Provozní doba  

po - pá

7:00 - 15:00

Služba je určena                                                                  

pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí

Poskytované služby
 • odborná ošetřovatelská péče při dlouhodobém a chronickém onemocnění v domácím prostředí
 • odborná ošetřovatelská péče při doléčení krátkodobých onemocnění po propuštění z ústavní lůžkové péče (pooperační stavy, poúrazové stavy)
 • odborná ošetřovatelská péče v terminálním stadiu života (domácí hospicová péče)
 • edukace rodinných příslušníků
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek
Další služby

Kontakty

Zábřežská 596 / 40
Šumperk, 78701

tel: 420588003861

sumperk@sestricka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

VIDA, z.s., VIDA centrum Šumperk - Odborné sociální poradenství

VIDA je celorepubliková organizace, která podporuje rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.

VIDA je organizace, která smysluplně využívá osobní zkušenost s duševním onemocněním v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti.

Kapacita

okamžitá kapacita služby je 1 intervence

Cena 

zdarma

Provozní doba

út, st

10:00–14:00 (po objednání lze i jinak)

čt

10:00–12:00 (po objednání lze i jinak)

10:00–13:00 (po objednání lze i jinak)

Bezbariérovost

Služba je určena

osobám s chronickým duševním onemocněním starším 15 let.

Základní činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Poradenství zejména v oblastech – možnosti zdravotní péče, oblast bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce.

Kontakty

M. R. Štefánika 318 / 1
Šumperk, 78701

tel: 420775585155

sumperk@vidacentrum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Šumperk

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením, Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., je poskytovat přiměřenou podporu a péči dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením tak, aby prožívali spokojený život, který se bude přibližovat životu v běžném sociálním prostředí.


Kapacita12 klientů 
Cena dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitě

Bezbariérovost

ANO

Služba je určena

osobám s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 19 do 64 let

Základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování 
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (logopedická terapie, bazální stimulace)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další služby:

Kontakty

Masarykovo nám. 1281 / 10
Šumperk, 78701

tel: 420581580033

fialovydomov@vincentinum.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Tisk stránky