Typ poskytovatele služby
Forma poskytování služby
Věková kategorie
Druh služby
Tisk stránkyNalezeno celkem: 97

Agentura domácí péče Victoria s.r.o. - Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče plně zastupuje zdravotní péči nemocničních lůžkových zařízení. Ve známém prostředí nemocný dostává kvalifikované, odborné ošetření, minimálně na stejné úrovni jako během hospitalizace.


Cena

plně hrazena zdravotní pojišťovnou v rozsahu, který stanoví ošetřující lékař

Provozní doba po-pá: 7:00-15:00 

Služba je určena

pacientům, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci. Rozsah péče se liší případ od případu a určuje jej ošetřující, nebo praktický lékař.
klientům všech věkových kategorií, kteří potřebují buď krátkodobé ošetření například po úrazu či operaci, nebo trpí chronickým onemocněním a museli by být hospitalizování na lůžkových odděleních nemocnic, nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné
pacientům v terminálním stádiu života, tedy pro umírající.

V rámci domácí zdravotní péče je poskytována ve spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem obecná paliativní péči. Jedná se o komplexní  péči u pacientů v závěru života ve vlastním sociálním prostředí. Obecnou paliativní péče je zajišťována prostřednictvím multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, sester, psychoterapeutů a sociálních pracovníků. Společným cílem je zajistit pacientovi kvalitní léčbu a komplexní ošetřovatelskou péči v jeho přirozeném sociálním prostředí tak, aby mohl do konce života pobývat v domácím prostředí.

Kontakty

Zábřežská 596 / 40
Šumperk, 78701

tel: 420588003861

sumperk@sestricka.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS) respektive s pervazivními vývojovými poruchami (PVP) v Olomouckém kraji, zejména na Šumpersku. Sdružení hodlá všemi prostředky podporovat komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám především v těchto oblastech:
 • Podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS.
 • Podpora sociálních programů pro osoby s PAS.
 • Zajišťování informovanosti odborné veřejnosti.
 • Aktivity směřující k podpoře cílové skupiny.
Poskytované služby
 • Spolupráce s organizací Dětský klíč, která zajišťuje mimo jiné asistenční a odlehčovací služby pro osoby s PAS.
 • Spolupráce se ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká, třídy pro děti s PAS na odloučeném pracovišti Třebízského 1.
 • Pomoc při základní orientaci v systému státní sociální podpory a dávek pro osoby zdravotně postižené, podpora při posuzování zdravotního stavu dítěte (sdružení se v nepříznivé situaci za rodiče postaví).
 • Spolupodílení se na financování letních pobytů pro děti a mládež s PAS a na financování víkendových pobytů.

Kontakty

Třebízského 1 /
Šumperk, 78701

tel: 420777020434

cermakovaLenka@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Armáda spásy - Azylové domy

Azylový dům poskytuje lidem bez přístřeší možnost ubytování ve 2–3 lůžkových pokojích a pomoc při řešení jejich nepříznivé situace a pomáhá jim začlenit se zpět do společnosti.


Azylový dům nabízí možnost ubytování, které zpravidla nepřesahuje dobu jednoho roku, celodenní stravu, ošacení a pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů, možnost osobní hygieny. 

Kapacita

31 míst, z toho: 23 míst pro muže, 5 míst pro ženy a 3 „klouzavá“ místa - při naplnění garantované kapacity žen nebo mužů možnost využití pokoje dle momentální potřebnosti zájemců (ženy nebo muži) nebo v případě kapacitních prostor umožňujeme ubytování i manželského páru v jednom pokoji

 Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní doba

nepřetržitý provoz

pracovní doba sociálního pracovníka
po - pá: 8:30 - 11:00     13:15 - 14:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a jsou ochotni aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Možnost praní, sušení a žehlení prádla.
 • Základní sociální poradenství, osobní rozhovory.
 • Pracovně – aktivizační program.
 • Možnost výkonu alternativních trestů.
 • Možnost zařazení do veřejně prospěšných prací.
 • Nabídka křesťanských programů.
Další služby

Kontakty

Vikýřovická 1495 /
Šumperk, 78701

tel: 420773770294

tomas.prochazka@armadaspasy.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Domovy se zvláštním režimem, Domov Přístav Šumperk

Domov Přístav Šumperk poskytuje sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem pro osoby bez domova starší 26 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Současně zdravotní a sociální stav těchto osob vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče. Domov Přístav Šumperk poskytuje uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, podmínky pro důstojný a kvalitní život.


Kapacita

34 lůžek

Cena

dle aktuálního ceníku

Provozní dobanepřetržitý provoz 

Bezbariérovost

ANO 

Služba je určena

osobám bez domova starším 26 let, mobilní i imobilní, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, se zhoršenou soběstačností nebo zhoršeným zdravotním stavem z důvodu chronického duševního onemocnění,

závislosti na návykových látkách,
alkoholové, drogové či jiného typu demence,
a současně potřebují podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče

Základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Podpora nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarání osobních záležitostí.

Další služby

Kontakty

Vikýřovická / 3313
Šumperk, 78701

tel: 420773770493

tomas.orehek@armadaspasy.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Forma poskytování služby
Pobytová forma
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Nízkoprahová denní centra

Poslání služby je umožnit lidem bez přístřeší trávit čas v bezpečném prostředí s možností uspokojení základních životních potřeb. Prostřednictvím základního sociálního poradenství motivovat a podporovat uživatele k využití návazných služeb.

Kapacita

ambulantní forma:

20 osob

 

terénní forma:

2 (uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby)

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní forma:

po - ne: 9:00 - 16:00 

 

terénní forma:

po, čt: 7:00 - 12:00, terénní práce
út, st, pá: individuální schůzky

Bezbariérovost

ANO - s dopomocí zaměstnance nízkoprahového denního centra

Služba je určena

pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační

Služba nabízí

 • Poskytnutí bezpečného prostoru.
 • Poskytnutí polévky.
 • Prostor k osobní hygieně.
 • Podporu v duchovní oblasti.
 • Základní sociální poradenství.
Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Další služby

Kontakty

Jesenická 475 / 2
Šumperk, 78701

tel: 420773770410

tomas_prochazka@armadaspasy.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Noclehárny

Poslání služby je předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova poskytnutím bezpečného přespání, zajištěním podmínek pro hygienu a výdejem jednoduché stravy (polévka s chlebem). Motivovat uživatele k využívání návazných služeb.


Kapacita

20 míst pro muže, 6 míst pro ženy

Cena

jeden nocleh: 50 Kč (včetně polévky s chlebem)

Provozní doba

příchod
odchod následující den

mezi 18:30 - 20:00
do 7:45 

Pracovní doba sociálního pracovníka (možnost setkání i mimo provozní dobu Noclehárny):
po - pá: 7:00 - 9:00

Bezbariérovost

NE

Služba je určena

pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační.

Základní činnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí přenocování.
 • Polévka s chlebem a čaj zdarma.
 • Možnost praní prádla, sušení prádla, využití skladu ošacení a další podle stanoveného ceníku.
 • Pro zájemce bezplatné sociální poradenství, osobní rozhovory se sociálními pracovníky.
 • Možnost výkonu alternativních trestů.
 • Možnost zaměstnání na pracovní místa Veřejně prospěšných prací.
 • V případě zájmu podpora ze strany duchovních pracovníků Armády spásy.
Další služby

Kontakty

Vikýřovická 1495 /
Šumperk, 78701

tel: 420773770294

tomas.prochazka@armadaspasy.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Čtyřlístek

Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Poslání Klubu Čtyřlístek
 • Hájit zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů.
 • Napomáhat integraci dětí se zdravotním postižením.
 • Podporovat nezávislý způsob života rodinám s postiženým dítětem.
 • Šířit informace do rodin se zdravotně postiženým dítětem od narození.
 • Ovlivňovat porozumění a vzájemné vztahy veřejnosti a rodin s dítětem se zdravotním postižením.

Služba je určena rodinám se zdravotně postiženými dětmi, jejich zdravými sourozenci nebo kamarády 

zimní víkendové pobyty 
jednodenní akce
týdenní prázdninový ozdravný pobyt v přírodě

Kontakty

Chromeč 62 /
Zábřeh, 78901

tel: 420732969286

4listek.kristina@seznam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb

Bezpečný Šumperk z.s.

Poskytované služby

 • kulturně-vzdělávací akce
 • vzdělávací aktivity pro veřejné složky a instituce
 • vzdělávací aktivity pro odbornou i občanskou veřejnost
 • charitativní činnost
 • udělovat ocenění za mimořádné služby nebo činy
 • pomoc při získávání prostředků (grantů) do oblasti s bezpečnostní tématikou

Kontakty

nám. Míru 211 / 4
Šumperk, 78701

tel:

info@bezpecnysumperk.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Věková kategorie
Bez omezení věku

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - Raná péče, Raná péče Morava a Slezsko

Posláním služby je podpora rodiny s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

Služba je poskytována bezplatně terénní formou konzultací v rodinách na území celé Moravy a Slezska. Obsahem konzultací je informování o problematice sluchového postižení, poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, podpora psychomotorického vývoje dítěte s důrazem na podporu rozvoje komunikace, stimulace a přímá práce s dítětem, sociální poradenství a další.

Kapacita

10 klientů (rodin) - maximální okamžitá kapacita služby
140 rodin

Cena

zdarma

Provozní doba

ambulantní formy

út:

9:00 - 15:00

nebo dle domluvy s poradcem rané péče (osobně, telefonicky, emailem)

terénní formy

po - pá:

7:00 - 19:00 

Bezbariérovost

 Ne

Služba je určena

pro rodiny, ve kterých vyrůstá dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození či vyslovení podezření až do 7 let

pro rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením

Základní činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakty

Pekařská 491 / 9
Olomouc, 77900

tel: 420739642677

ranapecemorava@tamtam.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Věková kategorie
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Centrum pro rodinu Šumperk, z.s.

Cílem organizace je podpora rodinného soužití – rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, komunikace, dále pak posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení kvality života.
Prioritou je pozornost věnovat i všem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích – osamělým, rozvedeným, handicapovaným. Důležité je rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat volnočasové, výchovné, vzdělávací a poradenské aktivity pro všechny cílové skupiny.
 • Vzdělávací programy (jazykové kurzy, manželské kurzy, rodičovské kurzy, kurzy pro snoubence).
 • Různorodé odborné přednášky a semináře.
 • Programy pro děti (tvořivé dílny, prázdninové programy, volnočasové aktivity).
 • Programy pro rodiče s dětmi (pravidelná setkávání pro rodiče na RD a předškolní děti Sedmikrásek, společné programy - např. maškarní bál, společná posezení se zábavným programem, tvořivé dílny, Mikuláš pro nejmenší).
 • Pastorační a prožitkové programy (celodenní semináře pro ženy, programy pro matku s dcerou, duchovní obnovy).
 • Programy pro seniory a osoby v obtížných životních situacích (přednášky, společné výlety, společné činnosti).
 • Programy pro školy.
 • Poradenské služby (hlavně jejich zprostředkování).
 • Prostor i programy pro vzájemné setkávání.
 • Podpora čtenářské gramotnosti.

Kontakty

M.R. Štefánika 26 / 4
Šumperk, 78701

tel: 420731402395

cprsumperk@ado.cz

zobrazit mapu
Cílová skupina
Děti, mládež a rodina
Senioři
Forma poskytování služby
Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb
Poskytovatelé navazujících služeb
Tisk stránky